İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi

internet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ : İnternet Dolandırıcılığı.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

…. İsimli internet sitesinden … tarihinde …. Ürünlerin fotoğraflarını inceleyerek …. Satıcı olduğu belirtilen şahısla irtibata geçtim….. telefon numarası ile yaptığım görüşmede şahıs bana belirteceği hesaba …TL yatırmam gerektiğini söyledi.Bunun üzerine belirtilen IBAN numaralı hesaba …TL yatırdım.Dekontun açıklama kısmında parayı ne maksatla yatırdığımı yazdım.Ancak daha sonra ilgili firmayı aradığımda telefonlarının kullanılmadığını öğrendim.Halen bu telefonlara ulaşılmamaktadır ve tarafıma ne para iadesi ne de ürün teslimi yapılmıştır.

Şüphelinin adresi ve bilgileri elimde mevcut değildir. Ancak banka hesabına yatırmış olduğum bedel karşılığında almış olduğum banka dekontunda bilgileri ve IBAN numarası bulunmaktadır.

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden biri olan bilişim yoluyla dolandırıcılık T.C.K’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının ( f )  bendinde düzenlenmiştir.Bu hükme göre dolandırıcılık suçu işlenirken “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması,” halinde cezada artırım öngörülmüştür.

Şüphelinin eylemi dolandırıcılık suçunun unsurlarını oluşturmaktadır şüpheli hakkında soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                                                  Şikayetçi

İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi İNDİR WORD

İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir