İlk Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir 2020?

ilk hırsızlık suçunun cezası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İlk Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Hırsızlık suçu, TCK’nın 141. maddesinde “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Zilyet kavramını çok genel manada ifade edecek olursa “malı bulunduran kişi” denilebilir.

Hırsızlık suçunun tanımında yer aldığı üzere, hırsızlık suçunun oluşabilmesi için taşınır malı alan kimsenin “kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadı” bulunması gerekir.

Hırsızlık suçu basit ve nitelikli halleri ile kanunda yer almaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz tanım basit hırsızlığa ilişkin olarak kanunda verilen tanımdır. Kanunun basit hırsızlığın cezası olarak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.

Buna göre ilk hırsızlık suçunun cezası, hırsızlık suçunun ilk kez işlenmesi halinde ve en az bir yıl en fazla 3 yıl hapis cezası olacaktır.

Bu cezanın alt sınırı ve üst sınırına taktiri indirim yapılacak olur ise mahkemece verilecek ceza başkaca bir artırım ve indirim nedeni yok ise, 10 ay ile 2 yıl 6 ay arasında değişecektir.

Hırsızlık Suçunun Nitelikli Hallerinin İlk Kez İşlenmesinin Cezası 

Hırsızlık suçuna ilişkin bazı haller kanununda nitelikli hırsızlık olarak yer almaktadır.

Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde yer alan taşınır malzemelerinin çalınması, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle malın çalınması bunlardan bazılarıdır. T.C.K 142’de  konuya ilişkin detaylı hükümler yer almaktadır.

Hırsızlık suçunun nitelikli hallerinde yer alan bir fiil işlenirse bu fiil, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, “ceza yarı oranında artırılır” ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (TCK md. 142/3).

Başkaca bir artırım ve indirim nedeninin bulunmadığı varsayımında, nitelikli hırsızlık suçu iyi hal indirimi (T.C.K 62) yapılması ve ilk kez işlenmesi halinde, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen ceza söz konusu olacaktır.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir