İlçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği 2019

ilçe seçim kuruluna dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ilçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği

seçim görevi iptal dilekçesi 2019

seçimde görev almamak için dilekçe örneği sayfanın devamındadır.İlçe seçim kurulu başkanlığına dilekçe örneği (Seçmen kütüğüne itiraz)

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İTİRAZ EDEN

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik No:

Talep konusu:Hatalı seçmen kütüğü kaydına itiraz.

AÇIKLAMALAR :

….. ili …. İlçesi ….. Mahallesi ……. Adresinde ikamet etmekteyim. E devlet sitesinden seçmen kütüğümü kontrol ederken ikamet ettiğim dairede ….. isminde başka bir vatandaşın da seçmen olarak göründüğünü ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde  oy kullanacak kişilerden olduğunu tespit ettim.Adı geçen kişi belirtilen adreste ikamet etmemektedir.Seçmen kütüklerindeki bu yanlışlığın düzeltilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Ekler:

E devlet ikametgah çıktısı,

E devlet seçmen kütüğü kaydı.

Seçmen kütüğüne itiraz dilekçe örneği (indir)


İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                  …….

…/…/2019

GÖREVLENDİRELİNİN;

ADI SOYADI                       :    

ADRES                                :

GÖREV YERİ                      :

İTİRAZ KONUSU

GÖREVLENDİRME           :

KONU                                  :Seçim görevinin iptali talebimden ibarettir

AÇIKLAMALAR                 :

……. olarak görev yapmaktayım. 31 Mart 2019 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde ….. da bulunan …. numaralı sandıkta sandık başkanı olarak görevlendirildiğime ilişkin tebligat … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.Söz konusu görevlendirme bilgim ve kabulüm dışında yapılmıştır.

Bu hususta 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22’nci maddesi şöyledir;” İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.”

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere seçim görevi tevdi edilen görevlinin,görevi ifa etmeye mani bir hali olması durumunda bu görevi kabul etmeme imkanı vardır…… durumumun bu görevi ifa etmeme mani teşkil edeceği taktir edilecektir.Hal böyle iken  söz konusu görevlendirmeyi kabul etmem mümkün değildir.Mazeretimin kanunun ilgili maddesi kapsamında mani hal olarak kabulü ile görevlendirmenin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

İmza

Ad Soyad

Ek

Kimlik Fotokopisi

Görevlendirme yazısı

seçim kurulu görev iptal (sandık başkanlığı) dilekçesi İNDİR WORDİLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                              ……..

 

…./…/…

GÖREVLENDİRELİNİN;

ADI SOYADI:

ADRES:

GÖREV YERİ:

İTİRAZ KONUSU

GÖREVLENDİRME:

KONU:Seçim görevinin iptali talebimden ibarettir

AÇIKLAMALAR            :

…. Okulundan … öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 31 Mart 2019 günü yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde ……… Nolu Sandık Kurulunda … olarak görevlendirildiğime dair tabligat … tarihinde tarafımca tebellüğ edilmiştir.Ancak söz konusu görevlendirme bilgim ve kabulüm dışında yapılmıştır.

Bu hususta 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 23’ncü maddesi şöyledir.” İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler.”

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere seçim görevi tevdi edilen görevlinin,görevi ifa etmeye mani bir hali olması durumunda bu görevi kabul etmeme imkanı vardır.Bu kapsamda …. nedenlerle söz konusu görevlendirmeyi kabul etmem mümkün değildir.Mazeretimin kanunun ilgili maddesi kapsamında mani hal olarak kabulü ile görevlendirmenin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Ad/Soyad

Ek                                                                                                                          İmza:

…. Sayılı görevlendirme kararı

Kimlik Fotokopisi

Seçim kurulu görev iptal dilekçesi İNDİR WORD


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir