İlamsız icra takibi dilekçe örneği I İlamlı icra takibi dilekçesi örneği

ilamsız icra takibi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ilamsız icra takibi dilekçe örneği


İlamlı veya ilamsız takipte kullanmanız gereken dilekçe “örnek 1″dir.5-6-7-8-9’ncu bentler takip konusu alacağa göre doldurulmalıdır.


Örnek No:1*

 

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve     …………………………………………………………..

vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası     …………………………………………………………..

ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ………………………………………………………….

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            …………………………………………………………..

yerleşim yerindeki adresi                                       : …………………………………………………………

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,     …………………………………………………………..

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı        …………………………………………………………..

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,            …………………………………………………………..

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : …………………………………………………………

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………………………………………………..

tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile     …………………………………………………………..

işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     …………………………………………………………..

yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     …………………………………………………………..

üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan      …………………………………………………………..

bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu     …………………………………………………………..

rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    …………………………………………………………..

veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve    …………………………………………………………..

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ………………………………………………………….

hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   …………………………………………………………..

soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : …………………………………………………………

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    …. ……………………………………………………..

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın   …. ……………………………………………………..

adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :… ……………………………………………………..

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi                : ……………………………………………………….

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,    …………………………………………………………

çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı       ………………………………………………………..

değilse borcun sebebi                                              : ………………………………………………………..

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği       : ………………………………………………………..

 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

 

(İİK m.8, 58)

 

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

 

 *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

 

ilamsız icra takibi dilekçe örneği İNDİR WORD

1 Yorum

  1. Sami onus Yanıtla

    İstanbul Bilişim 11.02.2020 tarihinde aldiğım üründen vazgeçtim.10 iş günü içerisinde paranız iade olacak dendi.O gün bugündür parayı ödemiyorlar.İlamsız icra takibi başlatmak istiyorum.Buna uygun dilekçe örneği.Ana metinde neleri yazmalıyım örnek yazarsınız memnun olurum.Teşkk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.