Boşanma davası ihtiyati tedbire itiraz dilekçesi

ihtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davası ihtiyati tedbire itiraz dilekçesi örneği 2019

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
…..


İHTİYATİ TEDBİRE

İTİRAZ EDEN……….……:

KARŞI TARAF ……..……:

DAVA KONUSU………..:İhtiyati tedbir kararının kaldırılması istemi

AÇIKLAMALAR…………:

…… tarih ….. sayılı kararda davacı tarafından …… plakalı araca tedbir konulmasına yönelik talep ret edilmesine rağmen tarafımca  E Devlet kayıtlarından yapılan araştırmada anılan kararla söz konusu araca tedbir konulduğu görülmüştür.Şayet söz konusu tedbir sehven konulmuş ise kaldırılmasını , aksi bir hadise söz konusu ise benim yokluğumda hiç bir belgeye dayanmadan ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 389\1 maddesine göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir hükmü gereği söz konusu tedbirin açıkça yasa hükmüne aykırı olması nedeniyle söz konusu tedbirin kaldırılmasını talep ediyorum.Zira Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesinin E. 2016\14961 K.2017\129 T. 10.1.2017 tarihli içtihadı da bu yöndedir.

Usule ve yasaya aykırı olarak verilen ihtiyati tedbirin kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Tedbire ilişkin e devlet kaydı vs.

HUKUKİ NEDENLER : HMK-389 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak yokluğumda hiçbir belgeye dayanmadan verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak masraf ve yargılama giderlerinin karşı tarafından alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……./…./…..


İtiraz Eden

ihtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesi indir (word)

ihtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesi indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir