İhtarnameye cevap dilekçesi örneği

İhtarnameye cevap dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İhtarnameye cevap dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

İHTARNAME CEVABI

 

İHTARA CEVAP

VEREN                      :  Ad Soyad TCKN

ADRES                      :

KARŞI TARAF           : Ad Soyad TCKN

ADRES                      :

KONU                        : …/…/… tarih …. yevmiye numaralı ihtarnameye cevaplarım hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-Sayın muhatap şirketimizde …/…/… tarihinde çalışmaya başladığınız ve kesintisiz olarak, …/…/…  tarihine kadar çalıştığınız, mutfakta servis elemanı, bulaşık yıkama vs. İşleri gördüğünüz, çalıştığınız süre içinde tarafınıza hiç senelik izin hakkı verilmediği , hiçbir zaman ücretsiz izne çıkmadığınız halde kayıtlarda ücretsiz izne çıkmış gibi gösterildiğinizi haricen öğrendiğiniz, resmi tatillerde, dini ve milli bayramlarda sürekli çalıştığınız halde normal ücretin dışında fark ücret ödenmediğinden bahisle kıdem tazminatı ve diğer hak ve alacaklarınızın ödenmesi için  …/…/… tarih …. yevmiye numaralı ihtarname ile tarafımıza bildirimde bulunulmuştur.

2- İş akdiniz şirketimizce 4857 sayılı iş kanunun 25/II-g bendi uyarınca işe devamsızlık sonucu haklı nedenle feshedilmiştir, …/…/….- …/…/…. Tarihleri arasında şirketimizde çalıştığınızı iddia etmekteyseniz de işe giriş tarihiniz SGK kayıtlarında yer aldığı üzere …/…/… tarihidir.

3-İmzalayarak teslim aldığınız ücret hesap pusulalarından da görüleceği üzere,her ay ücretinizi tam olarak aldığınız gibi şirketimizi de ibra ettiğiniz görülmektedir.

4- İhtarnamenizde hiç senelik izin hakkı verilmediği , hiçbir zaman ücretsiz izne çıkmadığınız iddia edilmekte ancak ekte sunulan ücret hesap pusulalarından görüleceği üzere ayda 4 gün mutat olarak hafta tatilinden yararlandırıldığınız görülmektedir, 1 saatlik öğlen molası da hesaba katıldığında hak etmiş bulunduğunuz fazla mesai ücreti ve hafta tatili,ulusal bayram genel tatil bakımından herhangi bir ücret alacağınız bulunmamaktadır.

5- …/…/… - …/../… tarihlerinde işe mazeretsiz olarak gelmediğinizden şirketimiz tarafından haklı nedenle iş akdiniz derhal feshedilmiş olup, bu koşulların altında kıdem tazminatı talebinizin hukuka aykırı olduğunu ihtaren bildiririz

 

  İHTAR EDEN

İMZA

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafımıza verilmesini diğer nüshasının  saklanmasını talep ederim.

…/…/…

 

İLGİLİ BAĞLANTI: İş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği

ETİKET: İhtarnameye cevap dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir