İftira suç duyurusu dilekçesi

iftira suç duyurusu dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iftira suç duyurusu dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

-İftira suç duyurusu dilekçesi örneği-

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ:İftira suçu.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR;

Şüpheli …/…/… tarihli dilekçesi … Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak …/…/… tarihinde özel numaradan kendisini arayarak hakaret ve tehdit ettiğimden bahisle şikayetçi olmuştur.Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde hakkımda …/…/… tarihli kamu davası açılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesine göre;

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekmektedir.

Şüpheli …/…/… tarihli dilekçesi … Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak hakaret ve tehdit suçunu işlediğimi iddia etmiştir.Oysa ki durumun böyle olmadığını bilmekte iken hakkımda bir soruşturmanın temini ve şahsıma zarar vermek maksadıyla bu yola başvurmuştur.

Şahıstan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemi nedeni ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.267 ,sair diğer yasal ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

Ekler:

                                                                                                                                             Şikayetçi

İLGİLİ BAĞLANTI:İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi

Etiket:İftira suç duyurusu dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir