İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış ne demek ?

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış ne demek ?

Bu soruyu yanıtlamadan önce konunun daha iyi kavranması için bazı hukuk terimlerinin ve süreçlerinin açıklanmasında fayda vardır.

Ceza yargılamasında süreci temel olarak soruşturma ve kovuşturma olarak ikiye ayırabiliriz.

Ancak bu ayrım kendi içinde de bazı süreçleri ihtiva etmektedir.

Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. (CMK 160)

Soruşturmanın neticelenmesinin ardından  "Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler." (CMK 170)

Cumhuriyet Savcısının iddianameyi düzenlemesinin ardından iddianame kabulü veya iadesi konusunda bir karar verilmek üzere görevli ve yetkili ceza mahkemesine gönderilir.

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış ne demek ? Sorusunun yanıtı bu evreye ilişkindir. Ceza Mahkemesince iddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılışa ilişkin karar, yani iddianamenin kabulüne ilişkin olarak bir karar vermek üzere Ceza Muhakemesi Kanununda 15 günlük bir süre öngörülmüştür.

Dosya durumuna ilişkin olarak e devlette iddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış  ibaresini gördüğünüzde, hakkınızda düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesince kabul edilerek esas numarası ile kayda alınıp kovuşturma aşamasının başlamış olduğu sonucuna varmak gerekir.

İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılışın ardından mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır.

Bu aşamadan sonra yürütülecek kovuşturma sonrasında yargılamayı yapan mahkemece bir karar verilecek ve  kovuşturma süreci sona erdirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir