İdare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler

idare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

idare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler.

 • İdari Yargılama Usul Kanunun 3'ncü maddesine göre;
 • İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.
 • Dilekçenizi imzalamayı ihmal etmeyiniz.
 • Dilekçenizi şu unsurlar bakımından kontrol ediniz;
 • Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları
 • ve adresleri
 • ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,(talep miktarının net olmaması sık görülen dilekçe red sebeplerindendir.)
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı,tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,
 • Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.Bu hususta yapılacak basit ihmal nedeniyle dilekçeniz reddedilebilir.
 • İdare mahkemesi dava dilekçesini nereye teslim edeceksiniz ?

 • Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına
 • İdare ve vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçesi nereye verilir ?

 • Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

 

İLGİLİ BAĞLANTI:İdare mahkemesi dilekçe örneği
ETİKET: idare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir