İcra yoluyla çocuğu görme dilekçesi

icra yoluyla çocuğu görme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra yoluyla çocuğu görme dilekçesi


       T.C.                                                                                                        

…………………. İcra Dairesi                                                                                               Örnek No:3*  

Dosya No : ……………………

 

 

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ

 

1-Alacaklının    ve   varsa  kanuni  temsilcisinin   ve   ……………………………………………………….

vekilinin    adı,  soyadı   ve   yerleşim   yerindeki    ……………………………………………………….

adresi,  alacaklı yabancı  ülkede oturuyorsa              ……………………………………………………….

    Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi   : ……………………………………………………..

2-Borçlunun   ve  varsa   kanuni  temsilcisinin  adı      ………………………………………………………

soyadı ve  yerleşim  yerindeki  adresi,  alacaklı        ……………………………………………………….

tarafından  biliniyorsa  vergi  kimlik   numarası        : ……………………………………………………..

3-İlâmı  veren  mahkeme  ve  ilâmın  tarih   ve              ………………………………………………………

numarası                                                                     : …………………………………………………….

4-Talebin neden ibaret olduğu                                       : …………………………………………………….

 

Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde teslim etmeniz; küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamanız; aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflâs Kanununun 25/25-a maddesi gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâmın icrası sırasında çocuk gizlenir veya kişisel ilişki kurulmasına engel olunursa aynı Kanunun 341 inci maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.

 

 (İİK m.25, 25a)

            …./…./………..

İcra Müdürü

                     Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 55’e karşılık gelmektedir.

 

icra yoluyla çocuğu görme dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir