İcra müdürlüğü sıra cetveli örneği

icra müdürlüğü sıra cetveli örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra müdürlüğü sıra cetveli örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Sıra cetveli nedir ?

Sıra cetveli,icra takibinde satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi nedeniyle icra dairesi tarafından düzenlenen belgedir.

Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebilir.

icra müdürlüğü sıra cetveli örneği
icra müdürlüğü sıra cetveli örneği

Örnek No : 36*

T.C.

……………………….İflâs Dairesi

Dosya No : ………………………..

 

 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN 206 VE 207 NCİ MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ

Müflisin adı, soyadı ve muamele merkezi adresi  : ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Alacaklının adı soyadıTalep edilenKabul edilenReddedilen 

 

KARAR

  

Lira

 

Kr.

 

Lira

 

Kr.

 

Lira

 

Kr.

        
        
        
        
        

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 71’e karşılık gelmektedir.

İcra müdürlüğü sıra cetveli örneği İNDİRME LİNKİ WORD

İcra dairesi sıra cetveli örneği İNDİRME LİNKİ PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.