İcra evden eşya alabilir mi 2019

İcra evden eşya alabilir mi 2019
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra evden eşya alabilir mi 2019 

Sorunun cevabını doğrudan verecek olursak, icra evden eşya alabilir.Peki bunun gerekçesi nedir,neden icra evden eşya alamaz gibi bir algı yaygın şekilde etki göstermekte.

İkinci soru ile ilk soru aslında birbiri ile bağlantılıdır.

2012 yılında İcra iflas Kanununda değişikliğe gidilerek evdeki bazı eşyaların haczedilemeyeceği düzenlendi,bunlara kanunda haczi caiz olmayan mallar olarak yer verildi.

Bu değişiklik evde haciz yapmanın mümkün olmadığı,ev eşyalarının hiçbirinin haczedilemeyeceği şeklinde algılandı.

Ancak bu algı doğru değildir.Ancak ifade etmek gerekir ki haczedilebilecek mallar bu değişiklikle önemli oranda azaldı.

Konu ile yakından alakalı bir bilgiye daha yer verecek olursak,genelde haciz işleminde memur haciz işlemini yapıp kayıt altına alır,ardından bu eşyaları yed-i emin sıfatıyla mal sahibine teslim eder.

Yani çoğunlukla hacze gelip eşyaları toplayıp gitme durumu söz konusu olmaz.

İcra evden eşya alabilir mi sorusunu 2019 yılı itibari ile evet alabilir ama bütün eşyaları alamaz,alması yasaklanan eşyalar kanunda belirlenmiştir.Şeklinde yanıtlayabiliriz.

İcra hukuku mahiyeti gereği cebri (zorlayıcı) tedbirleri de barındırır.Devlet icra sureti ile zor kullanabilir.

Talep halinde borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmaya,eşyayı göstermeye mecburdur.Bu yerler gerekmesi halinde zorla açtırılır.

Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet uygulayabilir.

Yazımızın başlangıcında da ifade ettiğimiz üzere icra suretiyle evden eşya alınması söz konusudur.

Kanunda düzenlenen haczedilemeyecek malların bulunması ile evden eşya alınamaz sonucu çıkarmak mümkün değildir.

Ancak icra yolu ile evde bulunan bütün eşyalar alınamaz. Bazı eşyaların alınması kanun ile yasaklanmıştır.

Kanununda sayılan haczedilemeyecek bu eşyalara örnek verecek olur isek;

Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilebilir.

Tek bir koltuk takımınız var ise haczedilemeyecektir.Haczedilmesi halinde ise haczedilemezlik itirazında bulunmak gerekir.

Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek
mahsül için lazım olan tohumluğu haczedilemeyecektir.

Haczedilemeyecek malların neler olduğu, İcra İflas Kanunun 82 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

Etiket: İcra evden eşya alabilir mi 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir