İcra Cezada Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

icra cezada şikayetten vazgeçme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra cezada şikayetten vazgeçme dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


……İCRA CEZA MAHKEMESİ'NE

ESAS NO :

KARAR NO:

ŞİKAYET EDEN:

SANIK:

KONU:Şikayetten vazgeçme ve taahhüdü ihlal nedeniyle verilen tazyik hapsi kararının kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR ;

…/…/… tarihli dilekçemiz ile taahhüdü ihlal ettiğinden beyanla mahkemenize başvurduğumuz sanık hakkında mahkemenizin yukarıda esas karar sayılı hükmü ile 3 aya kadar hapsine karar verilmiştir.Sanık mahkemeniz kararı kesinleşmeden,  borcunu … İcra Dairesi veznesi aracılığıyla ödemiş bulunmaktadır.Bu nedenle İİK’nın 340’ncı maddesi hükmü uyarınca alacaklı taraf olarak şikayetimizden vazgeçtiğimi belirtir, sanık hakkında verilen tazyik hapsi cezasının düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../...

Adı ve Soyadı
İmza

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Şikayetten vazgeçme dilekçesi ceza

Hangi suçlar sabıka kaydına işlenir ?

Uyarı :icra cezada şikayetten vazgeçme dilekçesi örnek mahiyetindedir.Özel durumlara ilişkin gerekli değişiklikleri yapma yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.