Hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

hükümlü vasi tayini dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

hükümlü vasi tayini dilekçe örneği


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                   ………….

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU :  Vasinin tayini talebi hakkındadır.

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN

AD SOYAD:

T.C.K.N.:

AÇIKLAMALAR:

Eşim …. Hakkındaki …Ağır Ceza Mahkemesinin … /…/… tarih …. Esas sayılı kararı Yargıtay tarafından onanarak …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

Yasa hükmü gereği hükümlülük süresinin 1 yılı geçmesi halinde hükmün infazına başlanması ile kendisine vasi tayini zorunludur. Bununla birlikte söz konusu mahkûmiyete ilişkin kanuni yollara başvurmak için avukat tayini yapmamamız gerekmektedir.Bu nedenle de eşim …’e vasi atanması gereği bulunmaktadır.

Yasa gereği hükümlülüğü 1 yılı geçtiği ve hükmün infazına başlandığı için kendisine vasi tayini zorunludur. Diğer yandan kısıtlı adayının mahkumiyet kararına karşı olağanüstü kanun yollarına başvurulacağından kısıtlı adayı yakınım adına avukat tutabilmemiz için vasilik kararına acilen ihtiyaç duymaktayız.

Arz ve izah edilen nedenlerle şahsımın yakın akrabalık durumu hükümlü ile menfaat çatışması ve vasiliğe engel bir durum da bulunmaması da göz önünde bulundurularak vasi olarak tayin edilmem talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Ağır Ceza Mahkemesi kararı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP: Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla;

…’nin vasisi olarak tayin edilmeme karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ederim.

…/…/…

 

Davacı

EKLER :

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği

Vasi tayini dilekçesi

Etiket: hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

           hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir