Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartları nelerdir ?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartları
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartları nelerdir ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için gereken koşullar Ceza Muhakemeleri Kanunun 231'nci maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre ;

 • Hükmolunan ceza 2 yıl veya 2 yıldan az süreli olmalıdır.Sonuç cezanın hapis cezası veya adli para cezası olması hükmün açıklanmasının geri bırakılması bakımından fark arz etmez.
 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması gerekmektedir.Taksirli suçlardan daha önceki mahkumiyet hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine engel değildir.
 • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz
  önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekmektedir.
 • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan
  önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir.
 • Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine muvafakat (rıza) göstermesi gerekmektedir.
 • Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün
  açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması adli sicile işlenir mi ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

Buradan açıkça anlaşılmaktadır ki adli sicil kaydında görünmemesi yasa gereğidir.Ancak uygulamada bir çok kez tecrübe edilmiştir ki şahıs hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicil kaydında görünmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir ceza mıdır ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir ceza veya mahkumiyet kararı değildir.Yasada bu durum CMK 231'nci madde de "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. " şeklinde açıklanmıştır.

Hal böyle iken ortada bir mahkumiyet kararı veya ceza bulunmamasına rağmen özel kanunlarda ayrıca yer verilerek özellikle memuriyete kabullerde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kabul için engel olarak yer almaktadır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması denetim süresi ne zaman başlar ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması denetim süresi,mahkemece karar verilmesinden sonra kesinleşme süresi içinde itiraz edilmezse kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kararın kesinleşmesi ile,karara karşı itiraz yoluna başvurulursa itiraz mahkemesinin red kararı ile kesinleşir ve denetim süresi başlar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması birden fazla verilir mi ?

Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Yani daha önceden hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse denetim süresi içerisinde bir daha hagb kararı verilemez.

İLGİLİ BAĞLANTI:Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış

ETİKET:Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir