Hükmün açıklanmasının geri bırakılması düşme dilekçesi

hagb düşme dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hagb düşme dilekçesi örneği ile ilgili mahkemeden Hagb Düşme Kararı talep etmek mümkündür.Dilekçe örneğine yer vermeden önce  konu ve uygulamaya kısaca değinmek gerekir.

Ceza Muhakemesin Kanunun 231’nci maddesi kapsamında verilen ve 5 yıllık denetim süresine hükmolunan HAGB kararına ilişkin denetim süresi sona erdiğinden mahkemelerce aynı maddenin 10’ncu fıkrası gereği yükümlülüklere uygun davranılıp davranılmadığı araştırılarak, talebe gerek olmaksızın davanın düşmesine kararı verilmesi gerekmektedir.

Kanunun 231/10 madde/fıkrası şu şekildedir.”Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde,açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.”

Ancak uygulamada iş yoğunluğu nedeniyle 5 yıllık denetim süresinin dolması ile birlikte mahkemeler çoğu zaman kendiliğinden davanın düşmesine ilişkin süreci başlatmamaktadır.

Bu nedenle dilekçe ile  davanın düşmesine ilişkin talepte bulunmak mümkündür.

Talepte bulunulacak mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararı verip 5 yıllık denetim süresi belirleyen mahkeme olacaktır.

Hazırladığımız “ Hagb düşme dilekçesi örneği “ gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra davanın düşmesi için yapılacak başvuruda kullanılabilir.

Hagb düşme dilekçesi örneği

3’NCÜ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

                                                ANKARA

  

 

SANIK: Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

TALEP: Ankara 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …esas ….karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararında belirlenen denetim süresinin dolması nedeniyle davanın düşürülmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR              

Ankara 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …esas ….karar sayılı kararı ile hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş verilen bu karar …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.Kararın kesinleşmesi ile birlikte başlayan beş yıllık denetim süresi …/…/…. tarihinde sona ermiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunun 231/10 madde/fıkrası “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde,açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.”şeklindedir.

Denetim süresi içerisinde kasıtlı veya taksirli suç işlemedim.

İzah edilen nedenle Ankara 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …esas ….karar sayılı kararı ve davanın düşürülmesi talebiyle sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

TALEP  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Ankara 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …esas ….karar sayılı kararı ve davanın düşmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…                                                                     

 

İmza

Ad Soyad

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış

Hagb düşme dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir