Hazırlanmış uzlaştırma raporu örneği

Hazırlanmış uzlaştırma raporu örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hazırlanmış uzlaştırma raporu örneği

UZLAŞTIRMA RAPORU ÖRNEĞİ                                          (EK-3)

 

Uzlaştırma No                                                                : 2019/3                 

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No                   : 2018/2589

 Mahkeme Esas No                                                        :

 Uzlaştırma konusu suç / suçlar                                   : KastenYaralama

 Uzlaştırmacının                                                             :

Adı ve Soyadı                                                                 : Av.Ali KARAMAN

Sicil Numarası                                                                : XXX

İletişim Adresi                                                                 : 0212569874*

Görevlendirme tarihi                                                    : 23.02.2019

Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         : 23.02.2019

Uzlaşma teklif tarihi                                                       : 25.02.2019

 Ek süre verilme tarihi ve süresi                                   :

 Şüphelinin / Sanığın / Kanunî temsilcisinin                :

Adı ve Soyadı                                                                 : Ali MANAV (Şüpheli)

T.C. kimlik numarası                                                       : 1126659999

Adresi                                                                             : Karaali Mah.Kem Sokak.87/6 Beylikdüzü

İSTANBUL

 Müdafiin                                                                     :

Adı ve Soyadı                                                                  :

T.C. kimlik numarası                                                        :

Adresi                                                                               :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası                               :

Mağdur/Katılan / Suçtan zarar görenin /

 Kanunî temsilcisinin                                                   :

Adı ve Soyadı                                                                  : Mete KALAV (Mağdur)

T.C. kimlik numarası                                                        : 2556565489

Adresi                                                                              : Kasap Mah.Cem Sokak 89/5 Fatih/İST

Vekilin                                                                            :

Adı ve Soyadı                                                                  :

T.C. kimlik numarası                                                        :

Adresi                                                                               :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası                               :

 

Tercümanın                                                                   :

Adı ve Soyadı                                                                   :

T.C. kimlik numarası                                                         :

Adresi                                                                               :

Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa

 Türkiye’de göstereceği ikametgâhı                             :

 

Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği

 bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı          :

Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                             :

 Uzlaştırma süresi                                                          :  (30) Gün

 Uzlaştırma sonucu                                                        :  UZLAŞMA SAĞLANDI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı: Maddi Edim,23/05/2019 tarihine kadar maddi imkanı yeterli olmayan 3 öğrenciye 100’er TL’lik eğitim yardımı yapmak.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri: –

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                       İmzalar                      

 Şüpheli / Sanık                     : Ali MANAV

 Mağdur / Katılan                  : Mete KALAV

 Suçtan zarar gören              :

 Müdafi                                     :

 Vekil                                       :

 Kanunî temsilci                     :

 Uzlaştırmacı                          : Av.Ali KARAMAN

 

ONAY ŞERHİ

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

 

 

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

 

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

 

 

Etiket: Hazırlanmış uzlaştırma raporu örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.