Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği

hakaret nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

hakaret nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                                         …………

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU: Kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

  • …/…/… tarihinde davalı tarafından … sosyal medya hesabından yayınlanan şahsıma yönelik olarak "Palyaço ve Maskara" başlıklı paylaşımda, hakkımda eleştiri sınırlarını aşan "maskara, "pişkin", "ayıp nedir bilmeyen" gibi ifadelerin kullanıldığını üzüntü ile müşehade ettim.
  • Bu ifadeler nedeniyle yaptığım suç duyurusu neticesinde, davalı hakkında ... Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…. Esas sayılı dosyası ile hakaret suçu nedeniyle ceza davası açıldı ve …/…/… tarihinde hükmün açılmasının geri bırakılmasına karar verilerek, anılan karar itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir.
  • TBK 56. maddesi hükmüne göre kişilik hakları saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.
  • Davalının hakaret etmek maksatlı olduğunda şüphe bulunmayan ve mahkeme kararı ile de tespiti yapılan sözlerine ilişkin şahsımın manevi bütünlüğünü doğrudan hedef aldığı ve sosyal medya paylaşımı vasıtasıyla yapmak suretiyle çok sayıda kişinin bu hakaretleri öğrenmesini sağlayarak manevi bütünlüğümde oluşacak elemin derecesini artırmayı amaçladığı ortadadır.
  • Arz ve izah edilen nedenlerle kişilik haklarına saldırı niteliğinde eylemleri neticesinde uğramış olduğum manevi kayıpların tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, TBK, ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : ...Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ….esas sayılı kararı, internet ekran  dökümleri vs. her türlü yasal delil.

SONUÇ İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda davamın kabulüyle,

... TL manevi tazminatın, …tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ederim.

…/…/…

EKLER :

DAVACI

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Maddi tazminat dilekçesi

İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi

Etiket:hakaret nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir