Hakaret davası nasıl açılır ?

hakaret davası nasıl açılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda tüm ayrıntıları ile " Hakaret davası nasıl açılır ?"," Hakaret davası nasıl geri alınır ?"     " Hakarete tazminat davası nasıl açılır ? " sorularını yanıtlayacağız.

Türk Ceza Kanunun 125'nci maddesinde düzenlenen hakaret suçunun mağduru olmanız halinde yapmanız gerekenleri sıralamadan önce suçun kanuni tanımında ne şekilde yer aldığını inceleyecek olur isek;

Suçun basit halini kanun şu şekilde düzenlemiştir. "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(Hakaret suçu örnekleri için tıklayınız)

Bu kapsamda bir fiile maruz kalmış iseniz öncelikle başvurabileceğiniz kanun yollarından biri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmaktır.

Hakaret davası nasıl açılır ?

Hakaret suçunun mağduru olan kimsenin suç duyurusunda bulunabilmesi için öncelikle şikayet dilekçesi hazırlamalıdır. (Dilekçe örneği)

Hakaret suçuna ilişkin şikayet dilekçenizi hazırladıktan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmanız gerekmektedir.

Şikayeti yapabilmek için başvurduğunuz ilin adliyesinin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığının müracaat savcılığı veya ön bürosu var ise buraya yok ise savcılık kalemine başvurarak şikayette bulunmak istediğinizi beyanla dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir.

Dilekçenizi teslim ettikten sonra size bir alındı belgesi verilecektir,bu belgeyi saklamanızda fayda vardır.

Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçenizi teslim ettikten sonra şikayet gerçekleşmiş olur.Bu aşamadan sonra gereken işlemleri yaparak hakaret suçuna ilişkin şüpheli hakkında soruşturma yapılıp yapılmayacağına ve dava açılıp açılmayacağına Cumhuriyet Savcısı karar verecektir.

Hakaret davası nasıl geri alınır ?

Hakaret suçunun mağduru olduğunuzdan bahisle şikayette bulunduktan sonra,bu şikayeti geri almanız, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu hariç mümkündür.

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

Şikayetin geri alınması ile soruşturma veya kovuşturma düşecektir.

Hakaret davasının geri alınabilmesi için öncelikle şikayetten vazgeçme dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. (Örnek dilekçe için tıklayınız)

Bu dilekçe ile soruşturma aşamasında dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısını öğrenip,savcılık kalemi aracılığıyla şikayetten vazgeçme dilekçesinin soruşturma dosyasına eklenmesini isteyeceksiniz.Büyük adliyelerde bu işlemi savcılık ön bürosu aracılığıyla yapmanız gerekmektedir.

Şikayetiniz soruşturmadan,yargılama yani kovuşturma aşamasına geçmiş ise şikayetten vazgeçme dilekçenizi davanın görüldüğü mahkemeye teslim etmeniz gerekmektedir.Yine bu durumda da adliyenin büyüklüğüne göre ön büro vasıtası ile yapmanız gerekebilir.

Kovuşturma aşamasında duruşma sırasında beyanda bulunarak da hakaret suçuna ilişkin şikayetinizden vazgeçmeniz mümkündür.

Hakarete tazminat davası nasıl açılır ?

Hakaret suçunun aleyhine işlenmesi ile yazımızın önceki bölümlerinde açıkladığımız üzere cezai boyutunun yanı sıra hukuk davasına konu olabilecek tazminat talebi kısmı da söz konusudur.

Hakaret suçunun işlenmesi ile aleyhinize özel hukuk anlamında haksız fiil gerçekleştirilmiş olmakta bu nedenle de Borçlar Kanunun 49'ncu maddesi gereği talep hakkınız doğmaktadır." Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür."

Hakaret suçuna ilişkin tazminat davası açabilmek için öncelikle tazminat talebinize ilişkin dava dilekçesini hazırlamanız gerekmektedir. (Örnek dilekçe için tıklayınız)

Hakaret nedeniyle manevi tazminat dilekçenizi hazırladıktan sonra adliyeye giderek, nöbetçi asliye mahkemesinin kalemine dava dilekçenizi teslim ederek,tazminat davasını açabilirsiniz.

Bulunduğunuz ildeki adliyenin büyüklüğüne göre dava açma işlemini evrak kabul kısmından yapmanız gerekebilir.

ETİKET: hakaret davası nasıl açılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.