Hagb askeri personel olmaya engel midir ?

hagb askeri personel olmaya engel mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hagb askeri personel olmaya engel mi ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın hukuki niteliğine ilişkin hususlara daha önceki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.(Tıklayınız)

Bu yazımızda ise hagb kararı askeri personel olmaya engel mi ? Sorusunu sözleşmeli erlik,uzman erbaşlık,astsubaylık ve subaylık bakımından, kendi mevzuatları kapsamında yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşacağız.

Hagb kararı sözleşmeli erliğe engel midir ? 

Sözleşmeli er ve erbaş yönetmeliğinin adaylarda aranacak nitelikler başlıklı 7'nci maddesinin (g) bendinde şu hüküm yer almaktadır.

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,

halkı askerlikten soğutmak,

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,

Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin,

suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,

gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile

kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ceza almamak.

Bu kapsamda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının doğrudan sözleşmeli er olmak için bir engel olduğunu söylemek mümkün olmasa da yukarıda yer alan suçlara ilişkin olarak verilen bir hagb kararının sözleşmeli er olmaya engel olacağı söylenebilir.

Hagb askeri personel olmaya engel mi ? Sorunu uzman erbaşlığa ilişkin hükümler bakımından inceleyecek olur isek;

Hagb kararı uzman erbaşlığa engel midir ?

Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş teminine ilişkin olarak yayımladığı klavuzunda aşağıdaki durumlarda başvurunun ret edileceği ifade edilmiştir;

Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve yaşeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,"

Bu kapsamda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının doğrudan uzman erbaş olmak için bir engel olduğunu söylemek mümkün olmasa da yukarıda yer alan suçlara ilişkin olarak verilen bir hagb kararının uzman erbaş olmaya engel olacağı söylenebilir.

Hagb astsubaylığa ve subaylığa engel midir ?

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

Hükmü subay ve astsubaylara ilişkin mevzuatta da yer almaktadır.

Bu kapsamda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının doğrudan subay veya astsubay olmak için bir engel olduğunu söylemek mümkün olmasa da yukarıda yer alan suçlara ilişkin olarak verilen bir hagb kararının subay veya astsubay olmaya engel olacağı söylenebilir.

ETİKET:hagb askeri personel olmaya engel mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir