Haciz tatbiki edilmiştir ne demek

Haciz tatbiki edilmiştir ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Haciz tatbiki edilmiştir ne demek ?

Haciz tatbiki kavramını daha iyi anlamak maksadıyla öncelikle,icra sürecine ilişkin kısa bilgiler vermekte fayda vardır.

Alacaklı,tahsil edemediği alacağını almak üzere icra müdürlüğüne başvurur ve  alacağının tahsil edilmesini ister.

Borçlunun bu talebi başvurduğu takip türüne göre  ilamlı veya ilamsız icra takibi şeklinde ilerler.İcra takibinin başlaması ile borçluya borcu ödemesi veya takibe itiraz etmesi için ödeme emri gönderilir.

Borçlu takibe itiraz ederek takibi durdurabilir.Bu durumda itirazın kaldırılması süreci işler ya da itiraz etmez ve takip kesinleşir.

Takibin kesinleşmesi ile borçlu borcunu ödemez ise haciz aşamasına geçilir.

Haciz,ödenmeyen borç karşılığında borçlunun taşınır veya taşınmaz malları,üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarına borcu karşılayacak ölçüde devlet tarafından hukuki bir şekilde el konmasıdır.

“İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur.” (İcra İflas Kanunu md. 37)

Tatbik,uygulama,işlemi veya görevi yerine getirme anlamı taşır.

Haciz tatbiki,borçlunun taşınır veya taşınmaz malları ile üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarına (ör.banka hesaplarına) el konulması anlamına gelir.Örneğin tapuda “haciz tatbik edilmiştir” ifadesi görüldüğünde o taşınmaza icra takibi kapsamında el konulduğu anlaşılmalıdır.

Bir başka deyişle haciz işleminin uygulanarak alacaklının alacağını karşılamak için borçlunun mallarına,alacaklarına alacağı alabilmek için  el konulmasıdır.

Haciz tatbiki nasıl yapılır ?

Haciz tatbiki doğrudan malların bulunduğu yere gidip el koymak şeklinde olabileceği gibi,tapuya ,banka hesaplarına şerh (kayıt) koymak şeklide de ya da başkaca yöntemlerle olabilir.

E haciz yolu ile de mallara haciz konulması  (haciz tatbiki) mümkündür.

Alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir.

Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden de haciz talep edilebilir.

Etiket: Haciz tatbiki edilmiştir ne demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir