Haciz talebi dilekçesi

haciz talebi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

haciz talebi dilekçesi

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                    ……………….

…/…/…

DOSYA NO: …/…

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU

VEKİLİ:

KONU: Haciz Talebidir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

Daireniz nezdinde yürütülmekte olan ….. esas sayısı yazılı icra takibi dosyamızın borçlusu hakkında yürütülen takip kesinleşmiş olup;

1-) POLNET sistemi üzerinden yapılacak sorgu neticesinde borçlunun adına kayıtlı  araç/araçların bulunması halinde trafik tescil siciline haciz şerhi konulmasını, varsa diğer takyidatın nitelik ve miktarlarının sorulmasını,

2-) TAKBİS sistemi üzerinden yapılacak sorgu neticesinde gayrimenkul veya gayrimenkullerin  tapu kayıt bilgilerinin çıkarılarak tespit edilmesini, borçlu adına kayıtlı taşınmazların tespiti halinde haczini/ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılmasını,

3-) Borçlu adına posta çek hesap bilgilerinin sorgulanmasını ,adına kayıtlı posta çeki hesap bilgileri olması halinde PTTBANK Posta çeki hesabına Uyap üzerinden haciz konulmasına , bu konuda müzekkere yazılmasına,

4-) SGK sistemi üzerinden borçlunun kayıt bilgileri ve çalıştığı kurumların tespitini, borçlunun çalıştığı tespit edilmesi halinde, iş yerine müzekkere yazılarak borçlunun almakta olduğu maaşına, prim ve ikramiyelerine haciz konulmasını, borçlunun işten çıkması halinde kıdem, ihbar tazminatı ve sair işçilik vs. alacakları üzerine haciz konulmasına,

5-) Borçlunun 3. kişilerdeki tüm hak ve alacaklarının, para ve mal, çek, senet, pos alacaklarının, vadeli, vadesiz mevduatının, havalelerinin, tahsildeki çek ve senetlerinin bankalara müzekkere yazılmasını ,bu konuda yapılan tespitler kapsamında ilgili bankalara ve 3. Kişilere İİK 89/1 maddesi uyarınca birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine,

Karar verilmesini, alacaklı vekili olarak saygıyla talep ederiz.

ALACAKLI VEKİLİ

haciz talebi dilekçesi  İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir