Haciz ihbarnamesine itiraz

haciz ihbarnamesine itiraz
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

haciz ihbarnamesine itiraz

 

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO:

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

ADRES:

ALACAKLI :

ADRES

BORÇLU :

ADRES:

BORÇ MİKTARI : …. TL

KONU : Haciz ihbarnamesine karşı itirazımdır.

AÇIKLAMALAR:

…. esas numaralı icra takibi dosyası kapsamında tarafımıza gönderilen 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesini …/…/… tarihinde tebellüğ almış bulunmaktayım.İhbarname kapsamında borçlunun şirket nezdindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczedildiği bildirilmiştir.

İsmi yazılı borçlunun müzekkerenin tebliğ edildiği tarih itibariyle şirketten İİK 89/1 maddesi kapsamında herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

Doğmamış ve mevcut bulunmayan hak ve alacaklar üzerine haciz konulamayacağından doğmamış hak ve alacak haczi yönünden itiraz ediyorum.

Arz ve izah edilen nedenlerle İİK  89/1 haciz ihbarnamesine süresi içinde itirazlarımı sunarım.

…/…/…

İtiraz Eden 3.Şahıs

Adı / Soyadı

İmza

 

haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi indir WORD

haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi İNDİR PDF 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir