Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi

Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi


…….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :   Güveni kötüye kullanma.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Ortağı olduğum ….. isimli şirketin müdürü…… kendisine teslim edilen yaklaşık …. değerindeki malları bulundukları yerden kaçırdı.Halihazırda ne malları iade etti ne de malların bedelini şirkete ve tarafıma ödedi.Telefonlarından ve ev adresinden kendisine de ulaşmak mümkün olmamaktadır.

Türk Ceza Kanunun 155’nci maddesine göre”Güveni kötüye kullanma, muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir.Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. “Bu kapsamda kendisine yaklaşık …-TL değerindeki ….’nın zilyetliği teslim edilen ….’nin malları kaçırmak suretiyle güveni kötüye kullanmak suçunu işlediği açıktır.

Şahıstan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylerine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınız başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayetçi


Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi İNDİR WORD

Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi İNDİR PDF


T.C.Yargıtay15. Ceza DairesiE: 2013/8983 K: 2015/22534 K.T.: 12.03.2015

(…)

Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

…Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışan sanığın, suç tarihinde katılan İ… ile anlaşarak katılan aleyhine verilen …12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/110 sayılı kararını temyiz edip dosyayı Yargıtayda takip etmek üzere vekalet ücreti ve masraf olarak 1000 Euro aldığı, ancak daha sonra gerekmediği halde ek masraf adı altında katılandan 3.767 Euro daha istediği, katılanın da sanığın söylediklerine inanarak söz konusu parayı banka havalesiyle sanığa gönderdiği, katılanın bilahare vermiş olduğu paranın gerekli olmadığını öğrenip geri istemesine rağmen sanığın parayı iade etmediği,bu şekilde sanığın üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Sanık ile katılan arasındaki anlaşmazlığın vekalet ücretinin verilip verilmediği kapsamında kalıp hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu, bu nedenle atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı dikkate alınarak sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,Bozmayı gerektirmiştir.

(…)

Kaynak:https://www.emsal.co

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir