Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir?

Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir?

Sorusunu cevaplamadan önce kararın kesinleşmesinin ne anlama geldiğinden bahsetmek gerekir.Kesin hüküm uyuşmazlığı sonsuza kadar sona erdirerek hukuki bir sonuçtur.

İstisnalar hariç olmak üzere aynı taraflar ,aynı konuda bir daha dava açamayacaktır.Açması halinde kesin hüküm itirazı ile karşılaşacaktır.

Gerekçeli karar ne zaman kesinleşir? sorusuna gelecek olursak.Bu sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır.Bu nedenle bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak cevaplandırmaya çalışalım.

  • Hükmün kesinleşmesi için mahkemece kesinleşme şerhi düşülmesi gerekmektedir.Mahkeme kesinleşme tarihinden sonra bu şerhi düşse bile kararın kesinleştiğini tespit mahiyetindeki bu şerhte yer alacak kesinleşme tarihi, tarafların süresinde istinaf yoluna başvurmaması sonrası kesinleştiği tarihtir.Kesinleşme şerhini mahkeme kendiliğinden yapacaktır.Ancak bazen bu konuda gecikmeler yaşanabilmektedir.Bu durumda kaleme karar kesinleşme şerhi düşülmesi konusunda talepte bulunursanız söz konusu şerh düzenlenecektir.
  • İlk derece mahkemesi (yerel mahkeme) kararını vermesinin ardından davanın tarafları istinaf yoluna başvurmaz ise istinaf süresi sonunda mahkemenin verdiği hüküm kesinleşecektir.
  • İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar kesin nitelikte ise kararın verilmesi ile gerekçeli karar kesinleşecektir.Örneğin HMK 341. Maddesine göre istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar belirtilmiştir.Bunlar dışında yer alan ve itiraz yolu öngörülmeyen hususlarda mahkemelerce verilecek kararlar kesin niteliktedir.
  • İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karardan sonra taraflar istinaf haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe vermesi veya beyanda bulunması halinde istinaf süresi dolmasa dahi gerekçeli karar kesinleşecektir.
  • İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karardan sonra taraflardan biri veya tamamı istinaf yasa yoluna başvurur ise karar kesinleşmeyecektir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın ardından taraflar temyiz yoluna başvurmaz veya karar temyiz edilemeyecek kararlardan ise ya da taraflar temyiz haklarından feragat ettiklerine ilişkin dilekçe veya beyan verirlerse karar kesinleşecektir.
  • İstinaf kararı temyiz edilir ise karar kesinleşmeyecektir.Temyiz mahkemesinin onama kararının ardından mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli karar kesinleşecektir.Temyiz mahkemesi bozma kararı verir ise  karar kesinleşmeyecektir.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Gerekçeli karar örneği

Karar kesinleşme şerhi örneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir