Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği

Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği yazının devamındadır.


FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİNDE ARANACAK ŞARTLAR

(FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 01.05.1997 TARİH VE 22976 S.RESMİ GAZETE)

ARANACAK ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) En az kırk yaşında olmak, (Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev
yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri
yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar hariç)

3) En az yüksekokul mezunu olmak,(Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar hariç)

4) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

5) Asli kusurlu olarak olumlu veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

6) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

7) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

8) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

MÜRACAATLARDA ARANACAK BELGELER

1) Valilikten havaleli dilekçe,

2) Adet Vesikalık Fotoğraf

3) İkametgah ilmühaberi,

4) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi, (Sabıka kaydının bulunması halinde buna ilişkin mahkeme kararı.)

5) Nüfus cüzdanı aslı ve bir örneği,

6) Sürücü Belgesi aslı ve bir örneği,

7) Diploma aslı veya onaylı bir örneği,

8) Kamuda çalışanlardan görev belgesi, diğerlerinden icra edilen mesleğe ilişkin oda belgesi, vergi kaydı, ticaret sicil gazetesi gibi belgeler.

9) Tam kapaklı 1 adet karton dosya


Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği


İSTANBUL VALİLİĞİNE

…/…/…

KONU:Fahri trafik müfettişliği başvurum hakkında.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin Fahri Trafik Müfettişi olmak için aradığı şartları taşımaktayım. İlgili belgeler dilekçe ekinde yer almaktadır.

Fahri trafik müfettişi olarak kabulüm için yasal işlemlerin başlatılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İMZA

AD SOYAD

Adı Soyadı:

T.C.K.N:

Adres:

Telefon:

Ekler:

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgah ilmühaberi,

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan sabıka kaydı belgesi

Nüfus cüzdanı aslı ve bir örneği,

Sürücü Belgesi aslı ve bir örneği,

Diploma aslı veya onaylı bir örneği.

Etiket: Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği

          Fahri trafik müfettişi başvuru dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir