Emlak Vergisi Muafiyeti 2019

Emlak Vergisi Muafiyeti 2019
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emlak Vergisi Muafiyeti 2019 yılı en güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kimlerin emlak vergisinden muaf olabilir.

Emlak Vergisi Muafiyeti 2019 yılı itibariyle engelliler, ev hanımları, geliri olmayanlar, emekliler, gazi ve şehit yakınlarını kapsamaktadır; fakat emlak vergisinden muaf olmak isteyenlerin, bağlı olduklara belediyeye başvurarak muafiyet formu doldurmanız gerekmektedir.

Yasaya göre, yalnız emekli maaşıyla geçinenler, ev hanımları, hiçbir geliri olmayanlar kişiler, işsiz olanlar, gaziler, şehitler, dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf olabilir.

Bu muafiyetten yararlanabilmek için sahip olunan evin brüt alanının 200 m²den az olması gerekmektedir.

Evde yaşamanız da gerekmiyor!

Emekli olmuş olan ve emekli maaşı dışında başka geliri bulunmayan, sahip olduğu evi kiraya verip kendisi de kirada oturması halinde, indirimli vergi oranından faydalanabiliyor. Emeklinin bankada faiz geliri varsa emlak vergisi ödüyor.

Emlak vergisinden muaf olma şartlarına sahipseniz ve daha önce vergiyi bilmeyerek ödedi iseniz belediyenin emlak birimine “düzeltme dilekçesi” vererek durumu açıklayabilirsiniz.

Ev hanımları da aynı şartlarla muaf olabilir!

Herhangi bir geliri olmayan, bir evi olan ve sahip olduğu evin brüt alanı 200 m²yi geçmeyen ev hanımları da emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.

Emlak vergisi muafiyeti ” Emlak Vergisi Kanunun  8. maddesinde sayılmıştır;

Madde 8 – (Değişik : 22/7/1998 – 4369/65 md.) (1)(2) (Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.

Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.(1)(2)(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(2)(3)(4)(5) Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.

Yetki
Mükerrer Madde 8 – (Mülga : 22/7/1998 – 4369/82 md.) (mevzuat.gov.tr)

Buna maddeye  göre, hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni doldurarak bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli olup vergiden muaf olmayı isteyen mükellefin eş ve çocuklarının herhangi bir gelir veya eve sahip olmaları durumu indirimli vergi uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.”  belirterek eşi çalışan ev kadınlarının da emlak vergisinden muaf olabileceğini belirtmiştir.

Emlak Vergisi Muafiyeti 2019 Dilekçesi İçin Tıklayınız!

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir