Emeklinin evine haciz gelir mi 2019

emeklinin evine haciz gelir mi 2019
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emeklinin evine haciz gelir mi 2019 ? Sorusunun cevabını yasal dayanakları ile ayrıntılı olarak sizler için inceledik.

Emeklinin evine haciz gelir mi ?

Bu sorunun sıklıkla sorulma nedeni olarak, emekli maaşının haczedilemeyeceğine ilişkin kanuni düzenleme olarak değerlendirmekteyiz.Emekli maaşının haczedilip haczedilemeyeceğine ilişkin yazımıza (buradan) ulaşabilirsiniz.

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair ilamlı veya ilamsız icra takibi süreci alacaklının icra dairesinden talepte bulunmasıyla başlar.

İcra takibi mahkeme kararı gibi bir ilama dayalı olabileceği gibi ilamsız  olarak da açılabilmektedir.

İcra takibinin başlaması sonrasında ödeme emrinin tebliği, itiraz süreci, haciz aşaması ve  satış şeklinde icra süreci devam etmektedir.

Emekli bireylerin maddi anlamda mağduriyet yaşamamaları için kanunlarda bir takım koruyucu tedbirler alınmıştır. Bu  yasal korumaya örnek yazının başlangıcında ifade ettiğimiz maaş haczine ilişkindir.

Belirtmek gerekir ki emeklinin evine haciz gelmesine ilişkin olarak maaş haczinde olduğuna benzer, engelleyici bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle de emekli birey hakkında yapılan icra takibinin haciz aşamasına geçerek, emeklinin sahip olduğu menkul (maaş haczine ilişkin hükümler saklıdır.) veya gayrimenkullerin haczedilmesi mümkündür.

Netice olarak emeklinin evine haciz gelir mi sorusunu, gelmesinde herhangi bir yasal engel olmadığını belirterek cevaplayabiliriz.

Kaldı ki uygulamada da borçlunun evinde haciz yapılacaksa, emekli olup olmadığına bakılmamaktadır. Yazımızın önceki bölümünde de ifade ettiğimiz üzere sadece maaş haczine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm mevcuttur. Maaş haczine ilişkin engelleyici hüküm de sınırsız değildir. Nafaka gibi bazı alacaklarda maaş haczi de mümkün olabilmektedir.

Ancak bu demek değildir ki bütün borçlu emekli bireylerin evi haczedilecektir. Haciz işleminin özelliği gereği, masraf ve alacağın tahsil edilme imkanı bulunması, borçlunun haczedilebilecek eşyalarının bulunması, alacaklının haciz talep etmesine neden olabilecektir.

Haczin yapılabilmesi için alacaklının masrafı yatırıp haciz işleminin yapılmasını icra dairesinden talep etmelidir. Maddi anlamda makul olmadığı sürece alacaklının haciz talep etmesinin mantığı bulunmayacaktır. Ancak bu nedenle emelinin evine genellikle haciz gelmez şeklinde bir tespit yapmak yersiz olacaktır.

ETİKET: Emekli maaşına haciz konur mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir