Emekli maaşından nafaka kesilir mi

emekli maaşından nafaka kesilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda " erkek boşanma davası açarsa kadın nafaka alabilir mi " , " Emekli maaşından nafaka kesilir mi " , " erkek nafaka alabilir mi "  sorularının cevaplarını bulabilirsiniz .

Emekli maaşından nafaka kesilir mi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 93'ncü maddesinde emekli maaşlarının haczine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre ;"Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

Görüldüğü üzere emekli maaşının haczedilmesi,kural olarak  emeklinin rızası olmadan mümkün değilken nafaka alacakları bu kuralın istisnası olarak yer almış ve emeklinin rızası olmasa dahi emekli maaşının haczedilebileceği ifade edilmiştir.

Kanun maddesinde nafaka alacağının,emekli maaşından ne oranda kesileceğine ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir.

Erkek boşanma davası açarsa kadın nafaka alabilir mi

Davayı kimin açtığının nafaka konusunda hiç bir etkisi olmayacaktır.

Erkeğin açtığı boşanma davasına cevap dilekçesinde kadının da karşı dava ile boşanma talep etmesi ve bu dava ile nafaka ve diğer taleplerde bulunması mümkündür.

Erkeğin açtığı boşanma davasına,karşı dava açmayan kadının nafaka talep edip edemeyeceği konusunda ise Türk Medeni Kanunun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'nci maddesini göz atmak yeterli olacaktır.

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak
koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir."

Görüldüğü üzere kanun maddesinde davacı veya davalı olma, nafaka isteme konusunda bir fark yaratmamaktadır.

Nafaka isteminde önemli olan boşanma sonrasında ,taraflardan birinin yoksulluğa düşmesi ve kusurunun diğer eşten daha ağır olmamasıdır.

Erkek nafaka alabilir mi

Türk Medeni Kanunun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'nci maddesinde nafaka almak için aranan şartlar arasında tarafın erkek veya kadın olmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Hal böyle iken şartların mevcudiyeti halinde erkeğin de nafaka alması mümkündür.

Uygulamada büyük çoğunluğu ile kadınların nafaka alması böyle bir algıya neden olmakta ise de kanuni manada erkeğin nafaka almasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

ETİKET:  Emekli maaşından nafaka kesilir mi

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Anlaşmalı boşanma nafaka

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

Nafaka kimlere verilir

Örnek Nafaka Miktarları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir