Emekli maaşına haciz konulamaz dilekçe örneği

emekli maaşına haciz konulamaz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emekli maaşına haciz konulamaz dilekçe örneği

……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

TAKİP DOSYA NO :

BORÇLU:

ADRES:

ALACAKLI:

ADRES:

TALEP  KONUSU: Muvafakat olmaksızın emekli maaşına konulan haczin kaldırılması ve kesilen paraların iadesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1.İcra Müdürlüğünüzde derdest olan …  esas sayılı icra takibi kapsamında alacaklının …/…/… tarihli talebi üzerine,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli maaşımın ödendiği …. Bankasında bulunan hesabıma haciz konulmuş ve …/…/... tarihinde …TL kesinti yapılmıştır.

2.5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 93’ncü maddesinin ilgili bölümünde yer alan “Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. “Hükmü gereği  emekli maaşımın haczedilmesi ve kesinti yapılması söz konusu olmayacaktır.Emekli maaşımın haczedilmesine de muvafakatim yoktur.

3.Arz ve izah edilen nedenlerle emekli maaşımdan haksız olarak kesilen ..TL’nin iadesi ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle müdürlüğünüze başvuru zarureti hasıl olmuştur.

TALEP VE SONUÇ:Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

Emekli maaşımın yatırıldığı …. IBAN numaralı …. Bankasında bulunan hesaba konulan haczin kaldırılmasını, …/…/… tarihinde kesilen … TL’nin aşağıda belirttiğim hesap numarasına iadesini talep ederim. …/…/…

 

 BORÇLU

 

Emekli maaşına haciz konulamaz dilekçe örneği (indir)

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir