Emekli maaşı haczedilebilir mi ?

emekli maaşına haciz konur mu
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emekli maaşına haciz konur mu ? Soruyu tüm detayları ile sizler için inceledik.

Emekli maaşının haczi mümkün müdür

Kural olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında emekli aylığı alan kişilerin banka hesaplarına haciz konulamaz.Bu kuralın istisnaları mevcuttur.

Emekli aylığı alan kişilerin,aylıklarına haciz konulamayacağına ilişkin düzenleme 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunun 93'ncü maddesinde yer almaktadır.Buna göre kanun maddesinin ilgili bölümü şu şekildedir.

" Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir "

Kanun maddesinde görüldüğü üzere iki istisna dışında emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir.

Bu istisnalardan birisi nafaka borçları diğeri de aynı kanunun 88'nci maddesine göre takip edilen alacaklardır.İkinci istisnaya ilişkin olarak yazımızın devamında detaylı açıklama mevcuttur.

Kanunun maddesine aykırı olarak emekli maaşına haciz işlemi yapıldı ise buna itiraz mümkündür.(Dilekçe örneği için tıklayınız)

Kanununda yer aldığı üzere icra daireleri emekli maaşına haciz talebini kendiliğinden reddetmekle yükümlüdür.

Emekli maaşına haciz konulan haczi kaldırma yetki ve yükümlülüğü İcra İflas Kanunun haksız haciz ve fazla ödemeye ilişkin maddeleri gereği İcra Müdürlüklerindedir.

Emekli maaşına banka haciz koyabilir mi

Emekli maaşlarına bankalar tarafından haciz konulması konusu yukarıda yer verdiğimiz kanunun maddesinin muvafakat kısmı  ile yakından ilgilidir.

Bankalar emekli maaşlarına haciz konulmaması kuralının istisnası değildir.

Ancak kredi alırken veya diğer işlemlerinizde imzaladığınız sözleşme ile bankaya muvafakat veren yani maaşınızı haciz etmesine imkan tanıyan bir maddenin bulunduğu sözleşmeyi imzalamış olabilirsiniz.

Bu durumda bankanın emekli maaşını haciz etmesi mümkün olacaktır.

Varlık şirketleri emekli maaşına haciz koyabilir mi

Muvafakat olmaması durumunda varlık şirketlerinin emekli maaşına haciz işlemi yaptırması mümkün değildir.

Emekli maaşına SGK haciz koyabilir mi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunun 93'ncü maddesinde yer alan istisnalardan birisi de aynı kanunun 88'nci maddesine göre takip edilen alacaklar olduğunu ifade etmiştik.

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri
hariç, diğer maddeleri uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarına ilişkin yapılan icra takiplerinde haciz imkanı kanunda tanınmıştır.

ETİKET: Emekli maaşına haciz konur mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir