Emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçesi

emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği ve indirme linki yazının devamında yer almaktadır.

Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları

Emeklilerin emlak vergisinden muaf tutulması için gereken hususlar 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunda düzenlenmiştir.

Kanunun 8'nci maddesinin 2'nci fıkrası şu şekildedir;

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bakanlık kanunun verdiği bu yetkiyi kullanarak 2007 yılında yaptığı düzenleme 2007 ve izleyen yıllarda emlak vergisini sıfıra indirmiştir.

Bu madde kapsamında emeklilerin emlak vergisinden muafiyetine ilişkin şartları özetleyecek olur isek;

  1. Emeklilerin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka bir gelirinin bulunmaması,
  2. Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması,
  3. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emekli olunması (Yurt dışından emekli ayrıca Türkiye'den emekli olmamış ise bu muafiyetten yararlanamamaktadır.) şartları aranmaktadır.

Emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği


ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

 

Belediyeniz sınırları içinde, ….. Mahallesi,……Caddesi/Sokağı,…Daire No, …….Ada,….Parsel,…..Pafta’da  yer alan …. metrekare konuta sahibim.Söz konusu konutu daimi mesken olarak kullanmaktayım ve ülke sınırları içerisinde sahibi olduğum başka bir mesken bulunmamaktadır.

…/…/… tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli oldum.Kurumdan aldığım aylığımdan başkaca bir gelirim yoktur.

Arz edilen şartlar dikkate alınarak, Emlak Vergisi kanununun 8’nci maddesinin 2’nci fıkrası ve Bakanlar Kurulunun 20.12.2006 tarih ve 2006/11450 sayılı kararı uyarınca yukarıda belirttiğim meskene ilişkin Emlak Vergisi muafiyeti uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İmza

Ad Soyad

 

TCKN:

ADRES:

TEL NO:


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.