Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi dilekçe örneği

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                          ………….

 

DAVACI: Ad Soyad , T.C.Kimlik.No:

ADRES:

DAVALILAR:

Ad Soyad , T.C.Kimlik.No:

ADRES:

Ad Soyad , T.C.Kimlik.No:

ADRES:

DAVA KONUSU: Dava konusu menkul ve gayrimenkul malların mülkiyetinin iştirak halinde mülkiyetten,paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Muris ……………..(Adı Soyadı), ….. İli …………..İlçesi ……………. mahallesi Cilt………    Sayfa…………..Ve kütük Sıra no………….da kayıtlı olup …./…/…. tarihinde vefat etmiştir.

Mirasbırakanın vefatı ile başvurulan …. Sulh Hukuk Mahkemesince …/…/…. …. Esas …. Sayılı kararı ile eşi ….’nin ,kızı …. , oğlu …..’nın  mirasçı sıfatına sahip olduğu tespit edilmiştir.Mahkemenin bu kararı …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

Murisin terekesinde …. İli …..ilçesi …. ada …… pafta …… parselde yer alan taşınmaz ve …bankası …. Iban numaralı banka hesabında …. TL nakit parası ……. Marka/Model arabası bulunmaktadır.

Medeni Kanunun 640’ncı maddesine göre “Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.”

Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. (Medeni Kanun md.644)

Arz edilen nedenlerle muris …’nin terekesinin elbirliği halinde işletilmesinin devamında hukuki manada bir fayda bulunmadığından istem konusu murisin terekesindeki menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Türk Medeni Kanunun 644’ncü maddesi ve ilgili sair mevzuat.

YASAL DELİLLER : Veraset İntikal Belgesi,Aile Nüfus Kaydı Örneği,Tanık,Bilirkişi,Yemin diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Muris …’nin terekesindeki menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin mirasçılık belgesinde yer alan oranlarda paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini

Yargılama giderlerinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

…/…/….

Davacı

İmza

Ad Soyad

 

EKLER

1-

2-

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi dilekçe örneği İNDİR  (TIKLAYINIZ)

1 Yorum

  1. ali can Yanıtla

    Merhaba miras dışındaki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi dilekçe örneği mevcut mudur ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir