El atmanın önlenmesi ihtarname örneği

el atmanın önlenmesi ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

El atmanın önlenmesi ihtarname örneği

 

…… NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN  :  AD SOYAD, TCKN

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

MUHATAP:

ADRES :

KONU:  Müdahalenin men-i ve eski hale getirme ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR;   

Sayın muhatap,

  • ….. adresinde yer alan, ikamet ettiğiniz taşınmaza eklenti yapmak sureti ile müvekkile ait …. İli … ilçesi …. Ada … pafta ….. parselde yer alan arazinin 3 metrekaresini haksız şekilde işgal ettiğiniz,bu bölüme imara aykırı olarak betonarme alan ,su deposu inşa ettiğiniz tespit edilmiştir.
  • Türk Medeni Kanunun 683’ncü maddesi gereği “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
  • Bu işgali kusurlu veya kusursuz olarak yapmanızın hukuki anlamda bir kıymeti yoktur.Her halde müvekkilin mülkiyetine saldırı mahiyetindedir.
  • Belirtilen alanda yaptığınız yapılar ve araziyi kullanımız hukuka uygun değildir ve hukuki ilişkiye dayanmadığından haksız işgal niteliğindedir.
  • Açıklanan nedenlerle müvekkile ait …. İli … ilçesi …. Ada … pafta ….. parselde yer alan taşınmaza yaptığınız haksız müdahaleyi sonlandırarak,müvekkilin arazisini eski haline getirmenizi, ihtarnamenin gereğinin ifasını, aksi takdirde yasal yollara müracaat ederek hakkınızda müdehalenin men-i,tazminat ve eski hale getirme davası açmak zorunda kalacağımızı ihtaren bildiririz

 

…/…/…

Keşideci

Av

 

Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini talep ederim.

 

…/…/…

Keşideci

Av

 

El atmanın önlenmesi ihtarname örneği BURAYA tıklanarak indirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir