Duruşmadan vareste tutulma dilekçe örneği

duruşmadan vareste tutulma dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Duruşmadan vareste tutulma dilekçe örneği yazının devamındadır.

Duruşmadan vareste tutulma nedir? 

Türk Ceza kanunun 193'ncü maddesi gereğince " Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir. "

Bu nedenle hakkında yargılama yapılan sanığın bazı haller dışında duruşmalara katılma zorunluluğu vardır.Kendi isteği ile katılmazsa kanun maddesinde belirtildiği gibi uygulamada yakalama kararı olarak bildiğimiz,zorla getirme kararı düzenlenerek duruşmaya gelmesi sağlanır.

Ancak mahkemece, sanığın, Türk Ceza Kanunun 193'ncü maddesince öngörülen duruşmaya katılma yükümlülüğü kaldırılabilir.Bunu sanığın duruşmalardan vareste tutulması olarak adlandırmaktayız.

Sanığın duruşmadan vareste tutulması ile duruşmadan bağışık tutulması terimleri arasında bir fark bulunmamaktadır.Türk Ceza Kanununda ilgili kanun maddesinde bu terim "sanığın duruşmadan bağışık tutulması" olarak ifade edilmiştir.

Duruşmadan vareste tutulma şartları

Türk Ceza Kanunun 196'ncı maddesinde sanığın duruşmadan bağışık tutulmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.Buna göre;

  • Sanığın duruşmadan vareste tutulabilmesi için sorgusunun yapılmış olması gerekmektedir.
  • Sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.
  • Türk Ceza Kanunun 196'ncı maddesinde yer aldığı üzere sanığın duruşmalardan vareste (bağışık) tutulabilmesi için bu yönde bir irade beyanı olması aranmaktadır.
  • Bu kapsamda mahkemeye sunulmak üzere örnek olarak hazırlanmış " Duruşmadan vareste tutulma dilekçe örneği " ve indirme linki yazının devamında yer almaktadır.

Duruşmadan vareste tutulma dilekçe örneği

….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

SANIK: Ad Soyad,TCKN

ADRES:

KONU:Duruşmalardan vareste tutulma talebim hakkında.

AÇIKLAMALAR;

Mahkemenizin … esas sayılı dosyasında sanık olarak yargılanmaktayım. …./…./…. Tarihinde mahkemeniz huzurunda ifadem tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanunun 196’ncı maddesi “Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir “         hükmü gereği yapılacak duruşmalardan vareste tutulmama karar verilmesini saygılarımla arz ederim.  …/…/….

 

İMZA

Ad Soyad

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Mahkeme süreci nasıl işler ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir