Dolandırıcılık şikayet dilekçesi

dolandırıcılık şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

dolandırıcılık şikayet dilekçesi


……CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

ADRES : 

ŞÜPHELİ  :

ADRES : 

SUÇ:Dolandırıcılık.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR;

 (Alternatif olay 1)…/…/… tarihinde başvurduğum … Emlak isimli firmanın beni yönlendirmesiyle …ada …. parselde inşaatı tamamlanmış, içinde şüphelinin oturmakta olduğu taşınmazı satın almak üzere şüpheli ile anlaştım.Ardından …/…/… tarihinde tapu sicil müdürlüğüne giderek gerekli satın alma işlemlerini tamamladık.Ancak daha sonrada evi devralmaya gittiğimde öğrendim ki şüpheli benimle anlaştığı ve satın almayı beyan ettiğim daireyi değil … ada … parselde bulunan ve henüz inşaatı devam eden binadaki aynı nolu daireyi fiili anlaşmaya aykırı olarak resmi satışını yapmıştır.

(Alternatif olay 2) “www…..com” adlı internet sitesinde 2004 model …marka aracın satışı için verdiği ilanı görmem üzerine şahısla yaptığım telefon görüşmesinin ardından 12.000 Lira bedelle satın alma konusunda anlaştım. …/…/… tarihinde saat ../.. da ……PTT şubesinden ….. PTT şubesine … Lira kaparo gönderdim. …/…/… tarihinde aracı teslim almak üzere … iline gittiğimde şüphelinin telefonunu aradığımda telefonun kullanılmamakta olduğunu öğrendim.

Şüphelinin eylemi Türk Ceza Kanunun 157’nci maddesi gereği Dolandırıcılık suçuna vücut verecektir.Şöyle ki;Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişi dolandırıcılık suçunu işlemiş olur.Somut olay bakımından şüphelinin eyleminin de şahsımı aldatmaya yönelik olduğu ve kendi menfaatine hareket ettiği ortadadır.

Şahıstan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylerine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınız başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayetçi

 

Dolandırıcılık şikayet dilekçesi İNDİR WORD

Dolandırıcılık şikayet dilekçesi İNDİR PDF


Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisi veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir