Dilekçede tarih nereye yazılır 2019

dilekçede tarih nereye yazılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dilekçede tarih nereye yazılır


2/2/2015 Tarihli , 2014/7074 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği incelediğimizde “Dilekçede tarih nereye yazılır?” sorusunun cevabını bulabiliriz. Buna yönetmeliğin 10’ncu maddesinde resmi yazışmalarda  tarih ; fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirtir denilmektedir.

Dilekçede tarihin yazılacağı yer olarak da “Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.” ifadesi yer almaktadır.

“Sayı:” yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgede hem birim evrak bölümü hem de genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası bulunması hâlinde araya eğik çizgi işareti (/) konulur. Bu belgeler için belge kayıt numarası olarak genel evrak bölümü tarafından verilen kayıt numarası dikkate alınır.

Bu kapsamda getirilen bir ayrım mevcuttur buna göre; tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir.

Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir (Örnek: 01.09.2014, 04/09/2014). Ay adları, harfle de yazılabilir. Bu durumda gün, ay ve yıl arasına herhangi bir işaret konulmaz(Örnek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014).

Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bulunan güvenli elektronik imzaların uzun vadeli doğrulamaya imkân verecek nitelikte olması ve bu imzalarda zaman damgası bulunması zorunludur.


İLGİLİ YAZILAR:

Dilekçede imza nereye atılır ?

Arz ve Rica ederim ne demek?Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir