Destekten yoksun kalma tazminatı dilekçe örneği

Destekten yoksun kalma tazminatı dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Destekten yoksun kalma tazminatı dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI  :

ADRES :

DAVALILAR :

ADRES:

TALEP DEĞERİ: Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla harca esas olmak üzere, 1.000,00TL destekten yoksun kalma tazminatının sürücü ve  … Sigorta A.Ş. tarafından dava tarihinden itibaren işletilecek faizi müteselsilen tahsiline karar verilmesi taleplidir.

DAVA KONUSU : …/…/… tarihinde gerçekleşen ölümlü trafik kazası neticesinde destekten yoksun kalma talepleri hakkında.

AÇIKLAMALAR

…/…/… tarihinde saat … sıralarında eşim … plakalı aracı ile … caddesinde seyir halinde iken davalının kullandığı beton mikserinin ışık ihlali yaparak eşimin bulunduğu araca çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, b) Trafik ışıklarına, c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere, uymak zorundadırlar.

Kaza tespit tutanağı ile davalı sürücünün Karayolları Trafik Kanunun 47’nci maddesine aykırı davrandığı ve kazanın gerçekleşmesinde asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffa ile …/…/… tarihinde evlendim, kendisi … işinde çalışarak evin geçimini sağlayan tek kişi idi.Ev hanımı olmam nedeniyle vefat tarihine kadar kendisinin desteği ile hayatımı idame ettirmekte idim.Menfur kaza gerçekleşmese idi geçimimin teminini vefat eden eşim sağlayacaktı.Ölümü ile bu destekten mahrum kaldım.

Davalı sigorta şirketi diğer davalının kullandığı aracın ….. poliçe numaralı sigorta ile  ../…/… - …/…/… tarihleri arasında zorunlu trafik sigortasını yapmıştır.Şirkete yapılan başvuruda … TL ödeme yapılmıştır ancak bu ödeme meydana gelen zararı karşılamaktan uzaktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesini ihlal ederek kusuru ile ölümlü kazanın meydana gelmesine neden olan davalının ve sorumlu sigorta şirketinin,meydana gelen zararı tazminini talep etmek maksadıyla iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER : Kaza tutanağı, Nüfus aile kayıt tablosu, tanıklar, bilirkişi inlemesi ve ilgili tüm sair deliller.

NETİCE-İ TALEP: Arz ve izah edilen nedenlerle ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle,

Davamın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla harca esas olmak üzere, 1.000,00TL destekten yoksun kalma tazminatının sürücü ve  … Sigorta A.Ş. tarafından dava tarihinden itibaren işletilecek faizi müteselsilen tahsiline,

Yargılama giderlerinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

Davacı

İLGİLİ BAĞLANTI: Destekten yoksun kalma tazminatı

ETİKET: Destekten yoksun kalma tazminatı dilekçe örneği

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir