Dernek zayi belgesi dilekçe örneği

dernek zayi belgesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dernek zayi belgesi dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Dernekler Kanunu 32/k maddesi "9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

6100 sayılı HMK'nın 382. maddesinde, "çekişmesiz yargı işleri" düzenlenmiş, aynı Kanunun 383. maddesinde de çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle çekişmesiz yargı işlerinden olan dernek zayi belgesi talebinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Dernek zayi belgesi dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                          ………….

 

DAVACI :

ADRES:

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Zayi belgesi verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR: :

Derneğimizin muhasebe işlemlerinin yapılması maksadıyla … da yer alan …. Muhasebe bürosuna gönderilmek üzere  …/…/… tarihinde kargo yoluyla …… belgeleri …. Kargosu … Şubesine teslim edilmiştir.Ancak aradan geçen sürede anılan kargo muhasebeciye ulaşmamış yapılan araştırma neticesinde kargoda kaybolduğu anlaşılmıştır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32/k maddesi hükmünde, dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde derneğe bu hususun öğrenilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde zayi belgesi almak için dava açma zorunluluğu getirilmiş, bu gereği yerine getirmeyen yöneticilerin cezalandırılması öngörülmüştür.

Arz ve izah edilen nedenlerle zıyaa uğrayan evrakların tespiti ve zayi belgesinin verilmesini talep maksadıyla işbu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL SEBEPLER : 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32/k maddesi ve sair ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER : Tanık,hasar tespit tutanağı,zıyaa uğrayan belgeler, her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, gelir gider belgeleri, faturalar, ………. defterinin zayi olduğuna dair belgenin verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…./…

Davacı

 

EKLER:

Dernek zayi belgesi dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir