Denetimli serbestlik ehliyet almaya engel mi

denetimli serbestlik ehliyet almaya engel mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Denetimli serbestlik ehliyet almaya engel mi ?

Denetimli serbestlik ehliyet almaya engel mi ? Sorusunu cevaplamadan önce denetimli serbestlikten kastımıza açıklık getirmek gerekir.Zira hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde verilen 5 yıllık denetim ile sıklıkla karışabilmektedir.

 • Denetimli Serbestlik Yönetmeliğinin tanımlar kısmında denetimli serbestlik "Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemi" olarak tanımlanmıştır.
 • Bu bakımdan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kanunun belirttiği şekli ile bir denetimli serbestlik tedbiri değildir.
 • Bu açıklayıcı bilginin ardından " Denetimli serbestlik ehliyet almaya engel mi ? " sorusunun cevabına geçersek,bazı suçlara ilişkin verilen mahkumiyet hükümleri ile bunlarla ilgili verilen denetimli serbestlik kararı ehliyet almaya engeldir.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76'ncı maddesinde " Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar düzenlenmiştir.Bu maddenin e bendinde ehliyet almaya engel suçlar tarif sayılmıştır ;"Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir. "
 • Bu maddeyi detaylı şekilde inceleyecek olur isek;
 • Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerine ilişkin mahkumiyet hükümleri ve denetimli serbestlik tedbirleri ehliyet almaya engel olacaktır.

 • Aslında bu noktada ehliyet almaya engel olan denetimli serbestlik değil denetimli serbestliğe neden olan mahkumiyettir.
 • Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191'nci maddelerinin neler olduğunu inceleyecek olursak;
 • Türk Ceza Kanunu 188 " Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti "
 • Türk Ceza Kanunu 190 " Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma "
 • Türk Ceza Kanunu 191 " Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak  "
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası

 • " İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır. "
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlar

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir mahkumiyet hükmü olmadığı için ehliyet almaya engel teşkil etmeyecektir.
 • İLGİLİ BAĞLANTI: Denetimli serbestlik müdürlüğüne dilekçe örneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir