Değer kaybı sigorta dilekçe örneği

değer kaybı sigorta dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Değer kaybı sigorta dilekçe örneği

…….. SİGORTA AŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: Trafik kazası sonucu araçta oluşan değer

kaybının tazmin edilmesi istemimden ibarettir.

TALEP EDEN :

AÇIKLAMALAR:

Şahsıma ait olan .. plakalı … marka model araç … tarihinde …  de seyir halindeyken karşı yönden gelen davalı yönetimindeki  aracın hatalı dönüş yapması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.Kaza neticesinde aracımın sol arka ve ön kapısında ciddi hasar oluşmuştur.

Meydana gelen kaza neticesinde tüm kusurun davalı tarafta olduğuna yönelik polis ekiplerince kaza tespit tutanağı düzenlenmiştir.Bu tutanak dilekçem ekinde yer almaktadır.Bu belgede incelendiğinde görülecektir ki kurallara uygun olarak seyir halindeyken davalının kusurlu davranışları neticesinde kasara uğradım , söz konusu olay aracımda ciddi değer kaybına uğradı.

Aracımı …. yılında 0 km olarak almış idim. Dava konusu aracın bu ilk kazası olup, öncesinde herhangi bir kazaya karışmamış, herhangi bir onarım ve tamir görmemiştir. Aracın emsali bir araç için talep edilen bedel …..TL-….. TL arasında değişmekte iken şuan aracımın rayiç değerinin, bu bedelin TL altına düşmüştür.

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına göre sigortacı sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

Arz ve izah olunan nedenlerle araçta oluşan değer kaybının ödenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Dava konusu araca ait kaza sonrası resimler, ….. tarihli kaza tespit tutanağı,…. aracın rayiç fiyatını gösterir muadil araç ilanları ,Tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklarım ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla,aracımda kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının hesaplanarak aşağıda bildirilen hesaba zararı tazmin edecek bedelin ödenmesini arz ve talep ederim. …./…./…..

                                                                                                                                TALEP EDEN

 

Değer kaybı sigorta dilekçe örneği İNDİR WORD

Değer kaybı sigorta dilekçe örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.