Boşanma davasında davadan feragat dilekçesi örneği

davadan feragat dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Davadan feragat dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Davadan feragat dilekçesi ile veya yargılama sırasında sözlü olarak  beyanda bulunabilirsiniz.

  • Davadan feragat dilekçe örneği 

…. AİLE MAHKEMESİNE​

 

DOSYA NO            :​                  

DAVACI                  :                           (TCKN : ​)

ADRES                  :                                           

DAVALI                 :                            (TCKN:)

ADRES                  :

KONU                    :Davadan feragat beyanımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Boşanma talebim doğrultusunda dilekçem ile  mahkemenize başvuruda bulundum ve boşanma davası dilekçem neticesinde ……../……… sayılı dava dosya açılmıştır .Fakat davanın açılmış olduğu tarihten itibaren davalı eşim ile uzlaşmam nedeni ile  Mahkemenizce açılmış olan davamdan feragat ettiğimi beyan ederim, bu dilekçem ile davanın düşmesi için gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim……/…../…

                                                        DAVACI

                                                 İMZA

                                                 AD SOYAD

Davadan feragat nedir?

6100 sayılı HMK’nın 307. maddesi gereğince, davadan feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.

Davadan feragat için öncelikli açılmış bir davanın bulunması gerekir.Henüz açılmamış bir davadan feragat edilemez.

Feragatin sonuçları nelerdir?

Davadan feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur.Davacının davayı kabul etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere davadan feragat  ile davacı dava dilekçesindeki talepleri konusunda yargılama aleyhinize sonuçlanmışcasına yükümlülük altına girecektir.Bu beyan hakimin aleyhinize verdiği davanın reddi kararı ile aynı şekilde aleyhinize kesin hüküm niteliğinde olacaktır.

Davadan feragat beyanında bulunmam halinde yargılama giderleri ,harç ve vekalet ücreti öder miyim?

Bu sorunun cevabı HMK madde 312’de yer almaktadır.Buna göre;

(1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere davadan feragat  halinde yargılama giderleri, dava aleyhinize sonuçlanmış gibi sizden talep edilecektir.Kısmi kabul var ise bu durumda kabul edilen kısma ilişkin yargılama gideri ödemenize karar verilecektir.

Davadan feragat vekalet ücreti ödemenize neden olacaktır.Çünkü vekalet ücreti yargılama giderleri kapsamındadır. HMK’nın 312 maddesi gereğince davadan feragat eden harç vb.  yargılama giderlerini ödeyecektir.

Avukatlık Askeri Ücret Tarifesinin  6. maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir,Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur‟.

Davadan feragat yeniden dava açmaya engel midir veya davadan feragatten dönebilir miyim?

Davadan feragat  kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını doğurur.Bu nedenle kural olarak yeni dava açmaya engeldir ve dönülmesi söz konusu değildir.Ancak; hata, hile veya ikrah gibi feragat iradenizi usulsüz olarak etkileyen bir nedenin varlığı halinde yani beyanınız tehdit,zor kullanma,şantaj,aldatma vs. nedenlerle etkilenmiş ise  geçersiz olacaktır , bu hususu aynı davada ileri sürebileceğiniz gibi bu beyanın feshi için ayrı bir dava da açılabilirsiniz.

Temyize giden davadan feragat edilebilir mi?

Bu konuda HMK madde 310 da yer alan hüküm açıktır.Buna göre ” Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.” Anlaşılacağı üzere temyiz aşamasında da davadan feragat mümkündür.

Davadan feragati davalının veya mahkemenin kabul etmeme ihtimali var mıdır?

Feragat, davacının tek taraflı irade beyanı ile tamamlanır, davalının kabulüne bağlı değildir. Davalının bu durumda muvafakati aranmaz. Mahkemenin de feragati kabul etmeye yönelik bir işlem yapması gerekmez ve feragati kabul etmemesi söz konusu değildir.Mahkemenin kararı sadece tespite ilişkindir.

Şarta bağlı olarak davadan feragat etmem mümkün mü?

 HMK 309/4’e göre “Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.”

Davadan feragat mi sulh mü avantajlıdır?

Davanın sonucu bakımından feragat,sulh aynı sonuçları doğuracaktır. Her ikisi de davaya son veren taraf işlemleridir ve ihtilafı sona erdirir. Bu husus daha sonra tekrar dava konusu yapılamaz.

Davadan feragat dilekçe örneği  indir

Etiket: # davadan feragat dilekçesi 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir