Dava dosyasına evrak ekleme dilekçesi

dava dosyasına evrak ekleme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dava dosyasına evrak ekleme dilekçesi


MAHKEMESİNE

 

ESAS NO :

DAVACI : Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

DAVALI: Ad Soyad (TCKN)

KONU : Dosyaya belge sunulması hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizde derdest olan hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında davalı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusu neticesinde açılan dava sonucu … Asliye Ceza Mahkemesince .. kararı verilmiştir.İlgili mahkemenin gerekçeli kararını dosyaya sunuyorum.

Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

Davacı

Ek :

… Asliye Ceza Mahkemenin .../…/…tarih

… esas … karar sayılı hükmü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir