Dava birleştirme dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dava birleştirme dilekçesi


….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNAN :

Adı ve Soyadı, (T.C.K.N.)

ADRES:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı (T.C.K.N.)

TALEP KONUSU : Mahkemenizde derdest olan … esas sayılı dava dosyası ile … Mahkemesinde derdest … esas sayılı dava dosyasının bağlantılı dosyalar olması nedeniyle birleştirilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde derdest olan … esas sayılı dava dosyası ile açılan tapu iptaline yönelik dava ile …Mahkemesinde görülmekte olan …. Esas sayılı dava HMK m.166/2 maddesi kapsamında bağlantılıdır.

Aralarında bağlantı bulunan iki davanın ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki farklı hukuk mahkemelerinde açılmış olması halinde, bu davalar arasında bağlantı bulunması nedeniyle birleştirme, ikinci davanın açıldığı mahkemeden her zaman talep edilebilir (HMK m.166/2).

Arz edilen nedenlerle anılan davaların usul ekonomisi bakımından birleştirilmesi zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Dava dosyaları ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 6100 sayılı HMK 166 ve ilgili sair mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle,esas numaraları belirtilen dava dosyalarının birleştirilerek, davanın tek dosya ve tek esas numarası üzerinden yürütülmesine karar verilmesini arz ederiz. …/…/…

İmza

Adı ve Soyadı


dava birleştirme dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir