Dahili dava dilekçesi

Dahili dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Dahili dava dilekçesi indirme linki dilekçe örneğinin devamındadır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA ESAS NO : 20../

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALILAR: Ad Soyad ,T.C. kimlik No

DAVAYA DAHİL EDİLMESİ İSTENEN KİŞİLER;

1-  Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

2- Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

KONU : Aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunan,dava dilekçesi ile aleyhlerine dava açılmayan yukarıda kimlik bilgilerine yer verilen tarafların davaya dahil edilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR ;

Mahkemenize sunulan …./…/… tarihli dava dilekçesi ile davalılar …. aleyhine ....... talebiyle  açılan dava …. esas sayılı dosya  ile halen derdesttir.Ancak mirasçılardan …’nin …/…/…. tarihi itibariyle hayatını kaybetmesi nedeniyle …’nin mirasçılarının davaya dahili gereği doğmuştur.

Mahkemenizce dosya kapsamında yapılan duruşmanın …/…/… tarihli celsesinde yeni mirasçıların davaya dahili konusunda tarafımıza iki haftalık kesin süre verilmekle ,süresinde yukarıda kimlik bilgilerine yer verilen mirasçıların davaya taraf sıfatıyla dahil edilmesine karar verilmesini talep etmeyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 6100 H.M.K ve İlgili Sair Yasal Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, kimlik bilgilerine yer verilen kişilerin davaya dahil edilmesi talebimiz kabul edilerek, gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …./…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

Dahili dava dilekçesi (indir)

Zorunlu dava arkadaşlığında davaya taraf dahil etme

Zorunlu dava arkadaşlığının varlığı halinde,dava arkadaşlarından davalı konumunda bulunmayanların davaya dahil edilebilmesi mümkündür.Usul ekonomisi bakımından makul olan da budur.

Aksi halde hakkında dava açılmayan zorunlu dava arkadaşı hakkında ayrı bir dava açılarak bu davaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerekecektir.

İhtiyati dava arkadaşlığı söz konusu ise Hukuk Muhakemeleri Kanunun 124’ncü maddesi kapsamında davaya dahil edilmesi yolu kullanabilecektir.

Yargıtay tarafından kabul edilen görüşe göre,  zorunlu dava arkadaşlığının bulunduğu durumda,taraf eksikliği söz konusu ise,eksik tarafın tamamlanması için kesin süre verilerek bu eksikliğin giderilmesine imkan verilecektir.

Bu eksiklik kesin süre içerisinde giderilmez ise davanın usulden reddi söz konusu olabilecektir.

Bu kapsamda zorunlu dava arkadaşlığının bulunduğu hallerden biri olan mirasçılığa ilişkin dava kapsamında hazırladığımız “ dahili dava dilekçesi “ örnek olarak istifadenize sunulmuştur.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Dava dilekçesinde davalının yanlış gösterilmesi

Asliye ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir