Çocuk teslimine muhalefet şikayet dilekçesi

çocuk teslimine muhalefet şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çocuk teslimine muhalefet şikayet dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


İİK m.341'e göre;Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİNE

                                           …….

 

ŞİKÂYETÇİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

ADRES:

VEKİLİ:

ŞİKAYET EDİLEN: Adı ve Soyadı

ADRES:

SUÇ : Çocuk teslimine muhalif hareket etme

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

  1. … Aile Mahkemesinin … esas,…karar,…/…./…. tarihli boşanma hükmü ile müşterek çocuğun velayetinin şikayet edilene verilmesine ,müvekkilin ise …. şeklinde çocukla kişisel ilişki tesis etmesine karar verilmiştir. Anılan Aile Mahkemesi kararı …/…/… tarihi itibariyle kesinleşerek icrai nitelik kazanmıştır.
  2. Aile Mahkemesinin kararında belirttiği gün ve saatte çocuğunu görmek için şikayet edilenin adresine giden müvekkilin bu talebi karşılıksız kalmıştır. Bunun üzerine ilerleyen zamanda şikayet edilene Örnek No:3 talebi gönderilerek, müşterek çocuğu görme konusunda gerekli emir … İcra Dairesi kanalıyla iletilmiştir.
  3. Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin tazyik hapsi ile cezalandırılacağı İİK 341 hükmü gereği amildir.
  4. Arz ve izah edilen nedenlerle çocuk teslimine muhalefet suçunu işleyen karşı taraf hakkında şikayetçi olduğumuzu belirterek, yasa hükmü gereği cezalandırılmasını talep etmek maksadıyla sayın mahkemenize başvuruyoruz.

DELİLLER : … İcra Müdürlüğünün …./… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 341 ve ilgili sair mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Arz edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle , müvekkilin mahkeme kararından kaynaklanan çocuğu ile kişisel ilişkin kurma hakkını ihlal edecek şekilde, çocuk teslimine muhalefet suçunu işleyen şahsın cezalandırılmasını, yargılama ve vekalet ücretinin şikayet edilen üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ederiz. …/…/…

 

Şikâyet Eden Vekili

Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra yoluyla çocuğu görme dilekçesi

İcra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi

Etiket:çocuk teslimine muhalefet şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir