Çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir mi

çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir mi

Çocuğu olmayan kadın,nafaka verilmesine ilişkin koşulların varlığı halinde nafaka alabilir.

Çünkü boşanma davası kapsamında hükmedilen nafakalardan, iştirak nafakası çocuk hakkında hükmedilirken,yoksulluk ve tedbir nafakası boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eş lehine hükmedilmektedir.

Türk Medeni Kanunu madde 175 " Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir."

Bu kapsamda kadının çocuğu olmasa da boşanma davası devam ederken tedbir,boşanma davasından sonra yoksulluk nafakası alabilir.

Boşanma davası açmadan nafaka alınır mı 

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık
isteyebilir. (Türk Medeni Kanunu m.167)

Boşanma davası açmaksızın bu maddeye dayanılarak ayrılık davası açmak mümkündür.Ancak kanun maddesinden anlaşılacağı üzere boşanma davası açmak için gereken nedenlerin varlığı gerekmektedir.

Mahkeme ayrılık kararını yerinde görür ise  bir yıldan üç yıla kadar bir süre için  ayrılığa karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

"Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez."hükmü Medeni Kanunda yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunun 169'ncu maddesinde "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır."

Bu madde kapsamında eşin boşanma davası açmaksızın nafaka talep etmesi mümkün olacaktır.

Bu soruyu biraz daha somutlaştırarak "evi terk eden erkeğe boşanma davası açmadan nafaka alınması"  bakımından başka bir alternatifi değerlendirir isek;

Bu durumda TMK'nın 197/3. maddesine göre bağımsız tedbir nafakası talep etmek mümkün olacaktır.Kanun maddesi şu şekildedir;

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin
huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi
üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak
hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri
düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

TMK 197/3 kapsamında boşanmadan nafaka davası davası dilekçe örneği için tıklayınız.

İLGİLİ BAĞLANTILAR: Evi terk eden kadına nafaka verilir mi

Emekli maaşından nafaka kesilir mi

Anlaşmalı boşanma nafaka

Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder

ETİKET: Çocuğu olmayan kadın nafaka alabilir mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir