Ceza davası müşteki beyan dilekçesi

ceza davası müşteki beyan dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ceza davası müşteki beyan dilekçesi nedir ?

Suçu meydana getiren fiiller vasıtasıyla varlık ya da menfaatleri doğrudan saldırıya uğrayan kişi ya da kişiler ceza davası kapsamında dosyanın tarafı olarak davaya katkı sunabilmektedir.

Bu kapsamda yargılama aşamasında sözlü olarak beyanda bulunabilen müşteki,beyanlarını yazılı olarak da mahkemeye sunabilecektir.

Müşteki beyan dilekçesi,ceza davasında, sanığın yargılanması aşamasında,müştekinin olayın oluşu ve suçun işlenişi ile ilgili olarak mahkemeye sunduğu,beyanlarına yer verdiği dilekçedir.

Bu doğrultuda hazırlanmış dilekçe örneği yazının devamında yer almaktadır.

 Ceza davası müşteki beyan dilekçesi nasıl hazırlanır ?

Müşteki beyan dilekçesini hazırlanırken,olayın oluşuna ilişki kısa ve özlü anlatımla yer verildikten sonra,suçun mahiyeti ve kanundaki yeri ile sanığın cezalandırılması gerektiği ifade edilmelidir.

Sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması ihtimaline binaen,indiriminin neden yapılmaması gerektiğine yer verilmedir.Bununla birlikte sanığın cezasının alt sınırdan değil,artırım yapılarak belirlenmesi gerektiği özellikle vurgulanması gereken hususlardandır.

Ceza davası müşteki beyan dilekçesi örneği 

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:  …. / ….. Esas

MÜŞTEKİ:  Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

SANIK :  Ad Soyad

SUÇ :Silahla Kasten Yaralama

KONU : Beyanlarımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sanık …/…/… tarihinde …. Caddesinde aracımı park ettiğim esnada yakınıma gelerek aracıma yol kenarına park etmeme rağmen,ücret talep etmiştir.Değnekçi diye tabir ettiğimiz işi yapan sanığa park ettiğim yerin devletinin yolunun kenarı olduğunu söylemem üzerine,saygısız ifadeleri yetmezmiş gibi duvar kenarından getirdiği sopa ile çeşitli yerlerime denk gelecek şekilde saldırıya başlamıştır.

Sanığın saldırısı orada bulunanların araya girmesi ile sonlandırılmış ve bu saldırı  …. Hastanesinin …/…/… tarihli adli muayene raporu ile 10 gün iş göremezlik raporu verilmiştir.

…. Cumhuriyet Başsavcılığının … esas … idd nolu iddianamesi ile sanığın silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılması talebi ile iddianame düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunun 86’ncı maddesinde “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmü bulunmaktadır.

Kasten yaralamanın silahla işlenmesi halinde cezanın artırılacağı kanunda hükmü gereğidir.

Türk Ceza Kanunun 6’ncı maddesinde silah deyiminden anlaşılacaklar arasında  “Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler ” sayılmıştır.

Sanığın kullandığı adli emanette yer alan sopanın silah vasfında olduğu konusunda şüphe yoktur.Bu nedenle sanığa artırımlı ceza verilmesi yasa gereği zorunludur.

Sanığın daha önceden de kasten yaralama ve benzeri suçlardan mahkumiyeti bulunduğu adli sicil kaydından anlaşılmaktadır.Sanığın suç geçmişi ve yargılamadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak hakkında taktiri ceza indirimi yapılmaması kanun gereğidir.Bu gerekçelerle sanık hakkında ceza taktir edilirken arz edilen nedenlerle artırımlı ceza tayin edilmelidir.

Şikayetçi olduğumu tekraren,üzerine atılı suçu işlediği sabit olan sanığın,atılı silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Beyanda Bulunan

Müşteki

 

 

Katılan istinaf dilekçesi örneğinin işinize yarayabileceğini düşündük.Dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ceza davası müşteki beyan dilekçesi örneği (indir)

3 yorum

    • Yazar YazarYanıtla

      Evet katılan olarak bu dilekçede ilgili değişiklikleri yaptıktan sonra kullanmanız mümkün.

  1. Fatma Yanıtla

    Ağır Ceza Mahkemesinde Müşteki sıfatıyla yer alıyorum.Avukatımız böyle bir yazılı beyan veremeyeceğimi söyledi.Ama çeşitli sayfalarda aksini görüyorum.Eğer böyle bir şey varsa bu dilekçeyi kime ve ne zaman vermeliyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir