Ceza dava dosyası ne demek

Ceza dava dosyası ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ceza Dava Dosyası Ne Demek

Ceza hukuku kapsamında yapılan yargılamaların temel olarak iki aşaması bulunmaktadır.

Bunları soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (mahkeme) evreleridir.

Ceza Muhakemesi Kanunu;

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre.

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre.Olarak tanımlanmıştır.

Hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreç; yerel mahkeme,istinaf,Yargıtay süreci olarak devam etmektedir.

İddia makamı yani savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlendiğine dair makul şüphe oluşturacak deliller elde edilmiş ise iddianame düzenlenerek görevli  mahkemeye gönderilerek dava açma yoluna girilecektir.

Savcılık tarafından düzenlenen soruşturma dosyası  mahkeme sürecinde öncelikle tevzi aşamasından geçecektir.

Tevzi sisteminde mahkemelerde bulunan dosya,sanık sayısı vs. kriterlere göre belli bir düzene kapsamında dağıtılacak ve davanın görüleceği mahkemeye gönderilecektir.

Savcılık iddianameyi düzenledikten sonra mahkeme aşamasına geçilecektir.Mahkemenin iddianameyi kabulü ile de kovuşturma evresi başlayacaktır.

Mahkemenin iddianameyi inceleme – iade etme ya da kabul etmek üzere 15 günlük kesin süresi vardır.

Mahkeme bu süre içerisinde iddianameyi iade etmez ya da kabulüne karar verirse dava açılarak esas numarası belirler.

Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada
hazır bulunması gereken kişileri çağırır.

Bu aşamada mahkemece belirlenen bir esas numarası ile temsil edilen ve bir suç yargılamasına ilişkin olan dava dosyası,ceza dava dosyasıdır.Soruşturma aşamasında ise ceza soruşturma dosyası olarak ifade edilir.

Ceza dava dosyası kapsamında yapılacak yargılamanın tarafları vardır.Taraflardan biri davayı açan savcılık yani iddia makamıdır.Diğer taraf ise davanın açılması ile sanık olan kişi veya kişilerdir.Mağdur da ceza davasının taraflarındandır.

İlgili Bağlantı:E devlet gerekçeli karar yazıldı ne demek

Etiket: Ceza dava dosyası ne demek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir