Cayma hakkı ihtarname örneği

cayma hakkı ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Cayma hakkı ihtarname örneği ve iadeli taahhütlü cayma bildirimini sayfanın sonunda yer alan linkten indirebilirsiniz.

İHTARNAME

KEŞİD EDEN

ADRES:

IBAN NUMARASI

MUHATAP :

ADRES:

İHTAR KONUSU: Mesafeli satış sözleşmesinden cayma bildirimi.

AÇIKLAMALAR ;

Sayın Muhatap;

Firmanızın …. isimli internet sitesinde satışa sunulan ….. marka model ürününü …./…/… tarihinde site aracılığı ile sipariş ettim.Sipariş ettiğim ürün …/…/… tarihinde tarafıma teslim edildi.

……. satışına ilişkin internet yoluyla kurulan mesafeli satış sözleşmesinden,  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 48’nci maddesinin 4’ncü fıkrasının “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” Hükmü kapsamında süresi içinde caydığımı,tarafıma gönderilen ürünü bildireceğiniz en yakın adrese teslim veya göndermeye hazır olduğumu bildiririm

Firmanıza sözleşme kapsamında ödediğim ….TL’nin yukarıda yer alan IBAN numaralı …Bankası … Şubesi hesabıma iadesini talep ederim. .../.../....

Keşideci

İmza

Ad Soyad

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak tanzim edilen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının müvekkile iadesini, bir nüshasının ise Noterlikçe saklanmasını talep ederiz. .../.../...

Keşideci

İmza

Ad Soyad

 

Cayma bildirimi iadeli taahhütlü

(İadeli Taahhütlü Posta ile)

…………………………. ANONİM ŞİRKETİNE

 

CAYMA BİLDİRİMİNDE BULUNAN: Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

ADRES:

TEL:

IBAN NUMARASI

MUHATAP :

ADRES:

BİLDİRİM KONUSU: Mesafeli satış sözleşmesinden cayma bildirimi.

AÇIKLAMALAR ;

Firmanızın …. isimli internet sitesinde satışa sunulan ….. marka model ürününü …./…/… tarihinde site aracılığı ile sipariş ettim.Sipariş ettiğim ürün …/…/… tarihinde tarafıma teslim edildi.

……. satışına ilişkin internet yoluyla kurulan mesafeli satış sözleşmesinden,  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 48’nci maddesinin 4’ncü fıkrasının “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” Hükmü kapsamında süresi içinde caydığımı,tarafıma gönderilen ürünü bildireceğiniz en yakın adrese teslim veya göndermeye hazır olduğumu bildiririm.

Firmanıza sözleşme kapsamında ödediğim ….TL’nin yukarıda yer alan IBAN numaralı …Bankası … Şubesi hesabıma iadesini talep ederim. .../.../...

 

CAYMA BİLDİRİMİNDE BULUNAN

İmza

Ad Soyad

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir ?

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal
veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. (Tüketicinin korunması hakkındaki kanun md. 48)

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. (Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği md. 13 )

Cayma hakkı ihtarname örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir